• Company name
 • Location
  Länsi-Suomi
 • Details will be given by

  Lisätietoja tehtävästä antavat InHunt Group Oy:n Senior Headhunterit Terhi Okkonen (050 388 9600) sekä Harri Knaapi (045 869 8228).

UpViser Oy on toiminut vuodesta 2008 kirurgisten tuotteiden markkinoijana Suomessa. Tärkeimmät kirurgian erikoisalamme ovat plastiikkakirurgia, urologia, gynekologia sekä gastrokirurgia. UpViserin asiakkaita ovat sairaalat, terveyskeskukset ja yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat.

UpViser toimii nykyisin kaikissa Pohjoismaissa ja Espanjassa. Vakinaista henkilökuntaa konsernissa on 23 henkilöä ja vuoden 2019 liikevaihto oli n 10 M€.

UpViserille on tärkeää työskennellä asiakaslähtöisesti yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja tarjota moderneja hoitovälineitä sekä kirurgisia tekniikoita, jotka takaavat potilaille mahdollisimman hyvän ja turvallisen hoidon. www.upviser.fi

Nyt haemme Länsi-Suomen alueelle aktiivista

Edustajaa kirurgisille- ja endoterapiatuotteille

Edustamme useita hyviä ja laajasti käytettyjä tuotemerkkejä endoterapiaan, plastiikkakirurgiaan ja naisten laskeuma- ja inkontinenssikirugiaan.  Tapamme toimia perustuu asiakaskoulutukseen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Olemme paljon läsnä endoskopiayksiköissä ja leikkaussaleissa.

 

Etsimämme henkilö:

 • vastaa oman myyntialueensa asetettujen myyntitavoitteiden saavuttamisesta sekä myynnin kehittymisen seurannasta ja analysoinnista
 • vastaa asiakkaiden tuoteosaamisesta ja tuotteiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä
 • toimii oman tuoteryhmänsä asiantuntijana lääkäreiden, hoitajien ja hankinnasta vastaavien henkilöiden kanssa Länsi-Suomen alueella
 • suunnittelee ja toteuttaa markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä
 • ymmärtää toimintaympäristönsä hankintatavat ja -perusteet ja tietää hankintakaudet
 • ymmärtää ja tunnistaa asiakkaidensa tarpeet ja osaa tarjota heille niihin ratkaisuja
 • osallistuu uusien tuotteiden lanseeraukseen ja tuotekokeiluihin
 • toimii pääsääntöisesti asiakasrajapinnassa, hankkien uusia asiakkaita sekä hoitaen olemassa olevia asiakassuhteita
 • osallistuu tarjousten tekemiseen
 • osallistuu päämieskoulutuksiin sekä ammatillisiin tapahtumiin/näyttelyihin oman tuoteryhmän nimissä sekä kotimaassa, että ulkomailla
 • toteuttaa asiakkaiden tuotekoulutukset, käytönopastukset ja tuotetuen
 • raportoi oman ryhmänsä tuoteryhmäpäällikölle Leila Tuokolle

Etsimämme henkilöllä on:

 • kokemusta ja näyttöjä menestyksellisestä myyntityöstä terveydenhuollon alalta
 • kokemusta leikkaussaliympäristöstä ja/tai tähystystoiminnasta (gastro/kolonoskopiat) tai plastiikkakirurgiasta
 • kokemusta sekä julkisen että yksityisen puolen terveydenhuollon toimintaympäristöstä
 • matkustusvalmiutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • sujuva englannin kielen taito
 • tehtävään soveltuva koulutus, esim. sairaanhoitaja, leikkaussalihoitaja, muu yliopistostotasoinen koulutus
 • kaupallinen ajattelutapa
 • hyvä kyky ja halu oppia jatkuvasti uutta
 • hyvät vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisukyky

Jos olet tavoitehakuinen ja halukas ottamaan vastuuta sekä valmis perehtymään lääketieteellisesti vaativiin kokonaisuuksiin, on meillä tarjota Sinulle mielenkiintoinen ja itsenäinen tehtävä ammattitaitoisessa ja dynaamisessa organisaatiossa sekä kilpailukykyiset edut.

Lisätietoja tehtävästä antavat InHunt Group Oy:n Senior Headhunterit Terhi Okkonen (050 388 9600) sekä Harri Knaapi (045 869 8228).

 

Laita hakemuksesi oheisen linkin kautta viimeistään ke 29.1.2020 mennessä.