• Yrityksen nimi
 • Sijainti
 • Lisätietoja antaa

  Lisätietoja tehtävästä antaa InHunt Group Oy:n Senior Headhunter Sami Ansala 040 708 9589, sami.ansala@inhunt.fi

Myrsky Energia Oy (”Myrsky”) on suomalainen energiayhtiö, joka investoi uusiutuviin energiaratkaisuihin. Toimintamme painopiste on tällä hetkellä tuulivoimassa. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on kasvaa merkittäväksi uusiutuvan energian yhtiöksi ensin Suomessa ja sitten koko Pohjolassa. Välitavoitteemme on olla Suomen suurin uusiutuvan sähkön tuottaja 2030 mennessä.

Toiminnan kasvaessa haemme

HANKEKEHITTÄJÄÄ, TUULIVOIMA

Hankekehittäjän vastuulla on arvioida uusien tuulivoimahankkeiden kehityskelpoisuutta yhdessä suunnittelutiimin kanssa. Hankekehittäjä vastaa uusien tuulivoimahankkeiden edistämisestä kohti kaavoitusta tarkoittaen sekä aktiivista yhteydenpitoa kuntaan että maankäytön sopimusneuvottelijoiden ohjausta hankkeiden aikataulun ja priorisoinnin osalta.

Tehtäviisi kuuluu:

 • Uusien tuulivoimaloiden hankeaihioiden kommentointi ja arviointi osana suunnittelutiimiä.
 • Aktiivinen yhteydenpito kuntaan sekä maankäytön sopimusneuvottelijoiden ohjaus hankkeiden aikataulun ja priorisoinnin osalta.
 • Kunta- ja viranomaisyhteistyö kaava- ja YVA-menettelyjen käynnistyttyä.
 • Ulkopuolisten konsulttien ohjaaminen ja heidän tuottamien materiaalien tarkistaminen, mm. ympäristöselvitykset sekä YVA ja kaavamenettelyjen asiakirjat.
 • Seurata aktiivisesti tuulivoimaan ja sen luvittamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista keskustelua.
 • Pitää yllä yhteyksiä verkkoyhtiöihin ja huolehtia liittymävarauksista kantaverkkoon.

Mitä me odotamme sinulta:

 • Kykyä nähdä hankkeiden hyvät ja huonot puolet ja tehdä olemassa olevan tiedon perusteella priorisointia hankkeiden välillä.
 • Taito kiinnittää huomio olennaiseen sisältöön suuressa informaatiotulvassa ja  kyky tarttua toimeen nopeasti esiin nousseissa haasteissa.
 • Olet systemaattinen ja sinulla on kyky hallita aikatauluja sekä hyvä organisointikyky.
 • Sinulla on hyvät ja vakuuttavat vuorovaikutustaidot sekä uskottavuuden ja luottamuksen luonti sidosryhmiin kuten kuntiin ja viranomaisiin on sinulle luontaista.
 • Sinulla on ymmärrystä kaava- ja YVA menettelyistä sekä tuulivoiman suunnittelutyöstä tai sen ohjaamisesta.
 • Olet joko tuulivoimahankekehitystä jo aiemmin tehnyt henkilö tai sinulla on kokemusta tuulivoimahankkeiden kaavoituksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista kunnan tai konsultin puolelta tai sinulla on kokemusta viranomaistyöstä tuulivoimahankkeiden luvituksen ohjaamisessa.
 • Tehtävä ei ole paikkakuntasidonnainen ja toimit lähtökohtaisesti kotikonttorilta käsin.

Mitä me tarjoamme sinulle:

 • Toimintakulttuurimme on suomalaisiin arvoihin pohjautuva. Nöyryys, suoraselkäisyys ja tavoitteellisuus ohjaavat toimintaamme
 • Yhtiössä arvostetaan erilaisuutta. Hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki syntyvät loistavasta henkilö- ja tiimikemiasta. Täydennämme toinen toisiamme osaamisillamme ja olemme tiiviisti toistemme apuna. Menestys syntyy yhdessä tekemällä.
 • Kasvualustana olemme matalan hiearkian organisaatio. Saat vastuuta ensi hetkistä alkaen ja päätöksilläsi pääset vaikuttamaan yhtiön toimintaan. Meitä Myrskyläisiä on tänä päivänä jo kolmisenkymmentä ympäri Suomea aina Lapista Etelä-Suomeen.
 • Myrsky on nuori kasvuyhtiö, mutta henkilöstöllä on laaja kokemus tuulivoimainvestoinnista, yhteensä yli 25 henkilötyövuotta.
 • Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan kotimaiseen uusiutuvan energian tuottavaan yhtiöön, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on olla merkittävin kotimainen uusiutuvaa energiaa tuottava yhtiö. Tavoitteena on olla Suomen suurin uusiutuvan sähkön tuottaja vuonna 2030.
 • Kilpailukykyinen kompensaatio ja uramahdollisuudet kasvavassa ja kehittyvässä yrityksessä.

Jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 16.1.2022 mennessä. Toimi nopeasti sillä aloitamme haastattelut välittömästi sopivien kandidaattien kohdalla.

Lisätietoja tehtävästä antaa InHunt Group Oy:n Senior Headhunter Sami Ansala 040 708 9589, sami.ansala@inhunt.fi

Hae paikkaa