• Yrityksen nimi
  • Sijainti
    Keskinen Suomi
  • Lisätietoja antaa

    Aluejohtaja, Senior Headhunter Heikki Ovaskainen, puh. 040 - 8439 221.

Asiakasyrityksemme on elintarviketoimialansa toimijoista yksi Suomen suurimmista ja hakee edelleen voimakasta kasvua investoimalla jatkuvasti tuotannon volyymin kohottamiseksi ja toiminnan edelleen tehostamiseksi.

Kasvun vauhdittamiseksi asiakasyrityksemme hakee nyt joukkoonsa teknisiä kokonaisuuksia hyvin hallitsevaa

TEKNISTÄ JOHTAJAA

keskisen Suomen alueelle vastaamaan investointien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä johtamaan tuotantokoneiden ja -laitteiden kunnossapitotoimintoja.

Tärkeimmät tehtäväsi ovat investointistrategiasta vastaaminen ja strategian toteuttaminen vuosibudjetin mukaisesti, investointiprojektien läpivienti suunnitellussa aikaikkunassa asetetut tavoitteet saavuttaen ja kunnossapidon johtaminen ja kehittäminen asetettujen määrä-, laatu- ja kustannustavoitteiden saavuttamiseksi. Vastuullesi kuuluvat myös yhtiön ympäristöasioiden hallintoon, suojelujohtamiseen ja alueturvallisuuteen liittyvät asiat. Kuulut yhtiön johtoryhmään ja raportoit yhtiön toimitusjohtajalle.

Menestyt tehtävässä, jos olet tottunut hyvin itsenäiseen, ratkaisuja etsivään ja esittävään toimintamalliin. Tekninen osaamisesi varmistaa onnistumisen laitetoimittajien ja suunnittelutoimistojen kanssa käytävissä sopimusneuvotteluissa ja kaupallinen osaamisesi sopimusten mukaisten projektien ja hankintojen kustannustehokkaassa toteuttamisessa. Hallitset ennakoivan kunnossapidon osuuden kasvattamiseen tähtäävät TPM -menetelmät ja pystyt antamaan kattavan teknisen panoksen yhtiön tuotekehitykseen liittyvissä toiminnoissa. Sinulla on kokemusta ja näyttöjä rakennus-, palo- ja ympäristöviranomaisen kanssa toimimisesta mielellään elintarvikealaan liittyvissä asioissa. Sinulla on alalle soveltuva tekninen tai kaupallinen korkeakoulututkinto ja käytät sujuvasti englannin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Olet luonteeltasi kokonaisuuksia hahmottava jatkuvaa parantamista hakeva ja haasteista innostuva tiimipelaaja ja lunastat tällä toimintamallilla paikkasi asiantuntija alaistesi silmissä. Hyödynnät kattavasti tähän asti kertynyttä teknistä kokemustasi yhtiön eduksi ja käytät tehokkaasti luomiasi verkostoja. Teknisestä vastuualueesta huolimatta olet kiinnostunut myös ihmisten johtamisesta ja motivoit heidät kerta toisensa jälkeen huippusuorituksiin omalla innostavalla esimerkilläsi.

Asiakkaamme tarjoaa haasteellisen, mielenkiintoisen ja hyvin itsenäisen tehtävän, jossa pääset kehittämään jo nyt hyvässä vireessä olevaa tuotannollista toimintaa pitkäjänteisesti. Saat tueksesi hyvät työvälineet sekä alansa parhaat osaajat työkavereina.

Mikäli koet tehtävän omaksesi, niin lähetä hakemuksesi alla olevan linkin kautta viimeistään 8.3.20. Liitä hakemukseen CV sekä palkkatoiveesi. Toimi nopeasti, sillä käsittelemme hakemuksia myös hakuajan kuluessa. Lisätietoja tehtävästä antaa Aluejohtaja, Senior Headhunter Heikki Ovaskainen, puh. 040 – 8439 221.