RePlacement palvelu on yritykselle hyödyksi monella tapaa:

Silhouette of Business People Hand Shaking in the Office

 

  • Riskiä negatiiviseen julkisuuteen saadaan pienennettyä -> asiakkaiden mielikuva
  • Yrityksen kannalta helpottaa mm. tulevaisuuden rekrytointeja -> firma saa parhaat osaajat myös jatkossa
  • Vähentää riskiä joutua oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi -> aikaa säästyy, rahaa säästyy
  • Vaikutukset jäljelle jäävään henkilöstöön saadaan minimoitua -> riski parhaiden lähtemiseen pienenee
  • Eettistä yritystoimintaa – myös silloin kun yhtiö on vaikeassa tilanteessa