Silhouettes of Business People Working in an Office Building
Antaa tietoa siitä kuinka osaava ja kyvykäs yrityksen johtoryhmä on johtamaan ja ohjaamaan yritystä saavuttamaan asetetut strategiset tavoitteet ja päämäärät

  • Analyysin avulla saadaan selville johtoryhmän johtamisvahvuudet ja –heikkoudet. Sen pohjalta
    voidaan tehdä korjaavia päätöksiä
  • Johtoryhmän Kompetenssianalyysi koostuu neljästä elementistä:

−      Henkilökohtainen kokemuksen ja osaamisen analyysi

−      Johtamisosaaminen: itsearviointi ja alaisten arvio

−      Psykologin haastattelu, analyysi ja raportointi

−      Fyysisen kunnon analyysi ja toimenpidesuunnitelma