Modern Glass Staircase

InHuntin kehittämä ainutlaatuinen johtajien rankkausjärjestelmä.

  • Pitää sisällään kolme eri kolme osa-aluetta: kompetenssi, johtamistaidot ja -asenne sekä fyysinen kunto.
  • MD-ranking on luotu helpottamaan esim. yrityksen hallituksen tehtävää siinä vaiheessa, kun tehtävä on valita paras mahdollinen toimitusjohtaja.
  • Jotta InHunt voisi suositella henkilöä sopivaksi johtamistehtäviin varsinkin PK-sektorille sekä suuriin yrityksiin, on henkilön saatava minimipistemääräksi vähintään 10 pistettä ja jokaisesta kolmesta osa-alueesta erikseen minimissään 3 pistettä.