• Company Name
  • Location
    Mikkeli
  • More Information

    Aluejohtaja, Senior Headhunter Raimo Kielinen +358 400 660 746

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue hakee maankäyttöjohtajaa vakinaiseen virkaan kaupunkikehityksen tulosalueelle. Maankäyttöjohtaja on asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen johtoryhmän jäsen, hän osallistuu aktiivisesti kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisen toimeenpanoon ja toimii teknisen johtajan läheisenä työparina.

Maankäyttöjohtaja toimii kaupunkikehityksen tulosalueen johtajana ja keskeisenä tehtäväalueena on maanhankinnan, -käytön ja -luovutuksen sekä kaavoituksen johtaminen, osallistuminen operatiiviseen valmisteluun ja suunnitteluun.

Viran menestyksellinen hoitaminen vaatii näkemystä maakunnan keskuskaupungin kehittämisestä ja kokemusta maaomaisuuden hallinnasta, maankäytön suunnittelusta sekä kaavoituksesta.

Viran kelpoisuutena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Eduksi katsotaan näytöt kaupunkien ja alueiden kehittämisestä sekä tuloksellisesta toiminnasta. Arvostamme monipuolista kokemusta kaupunkisuunnittelusta, maaomaisuuden hallinnasta, maankäytön suunnittelusta eri kaavoitusvaiheista, kykyä kokonaisuuksien hallintaan, johtamis- ja paineensietokykyä, kykyä toimia luontevasti ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa, kokemusta kuntasektorin toiminnasta ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Hakija voi esittää palkkatoiveen.

Työaika on 36,25 h/vko.

Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Virkaan otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
http://www.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Tekninen johtaja Jouni Riihelä, jouni.riihela(at)mikkeli.fi, p. 044 794 2515

Apply For Position