• Company name
  • Location
    Maarianhamina
  • More Information

    Lisätietoja tehtävästä antaa InHunt Group Oy:n Headhunterit Carl-Johan Sandström, p. 040 524 2590 tai Harri Knaapi, p. 045 869 8228

JYSK on kansainvälinen jälleenmyyntiketju, jolla on yli 2900 myymälää 52 maassa eri puolilla maailmaa. Konsernin vuotuinen myynti on 4,7 miljardia euroa. Kasvu on vakaata ja hallittua. Henkilökunta koostuu lähes 24 000 työntekijästä. JYSK edustaa luotettavuutta, ja edullinen tarjous on aina edullinen tarjous. JYSK Oy on perustettu suomeen vuonna 1995. Vuonna 2019 liikevaihto oli 150 Milj. eur. ja tulos 10 Milj. eur. Liikevaihto nousi 5,5 %.

Etsimme Ahvenanmaalle, Maarianhaminaan

MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖÄ

Myymäläpäällikkönä olet kokonaisvastuussa myymälän liikevaihdosta ja asiakaspalvelusta sekä niiden kehittämisestä yhdessä oman huipputiimisi kanssa.

Toivomme sinulta:
• tehtävään sopivaa koulutusta
• esimieskokemusta – mielellään ketjuohjatusta vähittäiskaupanketjusta/ravintolasta/hotellista
• näyttöjä liiketoiminnan tulosvastuullisesta johtamisesta ja kehittämisestä oman tiimin kanssa
• kokemusta myymälän toiminnoista
• hyviä esimies- ja henkilöstöjohtamistaitoja
• asiakaspalvelutaitoja ja ymmärrystä B2C ja B2B – palveluliiketoiminnasta
• kokemusta IT-ohjelmistojen käytöstä mm. Office ja myymäläjärjestelmät
• kielitaitona ruotsi, suomi ja englanti.

Henkilönä olet valmentava ja kannustava esimies, joka rakentaa luottamukselliset suhteet sekä oman organisaation että asiakkaan suuntaan. Et pelkää uusia haasteita ja pystyt toimimaan rationaalisesti paineen alla kiireisessä ympäristössä. Osaat hyödyntää koko organisaation osaamista ongelmien ratkaisussa ja tuet tiimiäsi hyviin suorituksiin. Tehtävässä menestyminen vaatii tavoitteellisuutta, määrätietoisuutta ja hyviä sosiaalisia taitoja.

Tarjoamme:
• kilpailukykyisen palkkauksen ja hyvät työsuhde-edut
• vastuullisen ja vapaan tehtävän, sekä mahdollisuudet kehittää osaamistasi
• mahdollisuuden olla mukana kehittämässä nykyaikaisen konseptiohjatun myymälän liiketoimintaa
• erinomaisen tiimihengen ja yrityskulttuurin, hyvät etenemis- ja koulutusmahdollisuudet sekä vakavaraisen ja luotettavan työnantajan

Lähetä CV, hakemuksesi ja palkkatoiveesi alla olevan Hae paikkaa -linkin kautta heti tai viimeistään 15.8.2020 mennessä. CV:stä tulee ilmetä, mitä olet saanut aikaan urallasi.

Lisätietoja tehtävästä antaa InHunt Group Oy:n Headhunterit Carl-Johan Sandström, p. 040 524 2590 tai Harri Knaapi, p. 045 869 8228

JYSK är en internationell kedja av återförsäljare, som har över 2900 butiker i 52 länder världen över.  Koncernens årliga försäljning är 4,7 miljarder euro. Tillväxten är stabil och kontrollerad. Personalstyrkan består av ca. 24 000 medarbetare. JYSK står för pålitlighet och förmånliga erbjudanden. JYSK Oy grundades i Finland år 1995. År 2019 var omsättningen 150 Milj. eur. och resultatet 10 Milj. eur. Omsättningen steg med 5,5 %.

Vi söker till Åland, Mariehamn en

BUTIKSCHEF

Som butikschef har du ett totalansvar för butikens försäljning och kundservice, samt utvecklandet av dessa tillsammans med ditt eget team av toppkvalitet.

Vi önskar av dig:
• för uppdraget lämplig skolning
• förmanserfarenhet – gärna inom en kedjestyrd detaljhandelskejda/restaurang/hotell
• du bör uppvisa goda resultat av resultatinriktad verksamhetsledning och utveckling med ditt team
• erfarenhet av butiksfunktionerna
• goda förmans- och personalledningsegenskaper
• god kundbetjäningsförmåga och insikt i B2C ja B2B – serviceverksamhet
• erfarenhet av användning av IT-programvaror, bl.a. Office och butiksmjukvaror
• goda kunskaper i svenska, finska och engelska

Som person och förman sparrar och understöder du ditt team, och bygger trovärdiga relationer både till din egen organisation och till dina kunder. Du är inte rädd för nya utmaningar och du fungerar på ett rationellt sätt under tryck i en häktisk omgivning. Du utnyttjar hela organisationens kunnande vid problemlösning och stöder ditt team så att det presterar optimalt. För framgång inom denna post bör du vara målinriktad, målmedveten samt inneha goda sociala färdigheter.

Vi erbjuder:
• en konkurrenskraftig lön och goda förmåner
• ett uppdrag med frihet under ansvar, samt möjligheten att utveckla ditt kunnande
• möjligheten att vara med om att utveckla affärsverksamheten inom en modern konceptstyrd butik
• en utmärkt laganda och företagskultur, goda möjligheter för avancemang och skolning, samt en ekonomiskt stabil och pålitlig arbetsgivare

Skicka ditt CV, och ansökan samt löneanspråk via nedanstående länk med detsamma eller senast 15.8.2020. Beskriv utförligt vad du har åstadkommit under din karriär.

Frågor gällande denna position besvaras av InHunt Group Oy:s Headhunters Carl-Johan Sandström, tel. 040 524 2590 eller Harri Knaapi, tel. 045 869 8228

Apply For Position