• Company name
    HKL
  • Location
    Helsinki
  • More Information

    Lisätietoja tehtävästä antavat HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ville.lehmuskoski@hel.fi, p. 040 520 6710 ja InHunt Groupin senior headhunter Jyrki Hämäläinen p. 0400 467 792.

Omaisuudenhallintayksikön johtaja

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL on metron ja raitioliikenteen liikennöitsijä ja Helsingin joukkoliikenneinfran omistaja ja ylläpitäjä. Me pidämme Helsingin liikkeellä! Noin puolet kaupungin joukkoliikennematkoista kuljetaan HKL:n kyydissä. Etsimme nyt johtajaa perustettavaan uuteen yksikköön. Haemme HKL:lle omaisuudenhallintayksikön johtajaa vakinaiseen virkasuhteeseen 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Omaisuudenhallintayksikön johtajana vastaat Helsingin joukkoliikenneinfrastruktuurin sekä raitiovaunu- ja metrojunakaluston omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä. Lisäksi vastaat raitiovaunu- ja metrojunakalustoon liittyvistä uushankinnoista. Joukkoliikenneinfrastruktuuri kattaa mm. raitio- ja metroradat, metroasemat, raitiotiepysäkit ja raitio- ja bussipysäkkikatokset, Helsingin kaupungin omistamat juna-asemat, bussiterminaalit, varikot sekä liityntäpysäköintialueet. Omaisuudenhallintayksikön keskeinen tehtävä on tämän omaisuuden koko elinkaaren aikainen hallinta joukkoliikenteen palvelukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ja toisaalta kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Yksikön rooli on koko HKL:n onnistumisen kannalta keskeinen. Omaisuuden tarkoituksenmukainen elinkaarihallinta on myös Helsingin kaupungin toimivuuden kannalta merkittävässä asemassa. Omaisuudenhallintayksikkö toteuttaa pieniä ja keskisuuria uusinvestointeja, peruskorjauksia ja korvausinvestointeja, joita vuosittain on käynnistä tyypillisesti noin 100-200 kpl. Kokonaisuutena yksikön vastuualueelle kuuluu vuosittaisen noin 40-80 milj. euron investointibudjetin vastuullinen kohdistaminen mm. metroasemien peruskorjauksiin, raitiotieratojen peruskorjauksiin ja pienehköihin laajennuksiin sekä kalustohankintoihin.

Omaisuudenhallintayksikössä tulee työskentelemään arviolta 30-40 henkilöä. Yksikön johtaja on osa HKL:n johtoryhmää ja raportoi HKL:n toimitusjohtajalle. Yksikön johtaja johtaa oman yksikkönsä johtoryhmää, johon tulee kuulumaan mm. arviolta 3-5 esimiesasemassa toimivaa alaista.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja riittävä kokemus yksikön toimialalta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Olet johtajana ratkaisukeskeinen ja töihin tarttuva, joka tunnetaan kannustavana ja ihmisistä välittävänä. Vuorovaikutustaidot ovat vahvuusaluettasi ja onnistut yksikkösi asiantuntijaorganisaation johtamisessa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti. Lisätietoja johdon palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Mikäli kiinnostuit niin jätä CV:si ja hakemuksesi tulemaan viimeistään ma 2.6.2020. Lisäksi sinun tulee jättää hakemuksesi kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain HKL-01-12-20 ohjaa suoraan ilmoitukseen.

Lisätietoja tehtävästä antavat HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ville.lehmuskoski@hel.fi, p. 040 520 6710 ja InHunt Groupin senior headhunter Jyrki Hämäläinen p. 0400 467 792.

Kurkista arkeemme @hklhst #meidänhkl www.hkl.fi

Closed