Toimitusjohtaja

Helsinki / Uusimaa

Senior Headhunter Antti Leimu +358 45 3104210 tai Senior Headhunter Janne Ilomäki +358 50 3640028

Suomen Kaasuyhdistys ry on kaasualan edunvalvoja ja asiantuntija. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää kaasualan toimintaedellytyksiä sekä kehittää ja ylläpitää kaasualan osaamista ja asiantuntemusta.

Yhdistys näkee, että kaasulla on keskeinen ja monipuolinen rooli tulevaisuuden puhtaassa ja älykkäässä energiajärjestelmässä.

Tavoitteena on, että maakaasua, biokaasua ja niihin rinnastettavia energiakaasuja hyödynnetään monipuolisesti ja maantieteellisesti laajasti, tarvittavia kaasualan laitteita ja palveluita on kattavasti saatavilla. Edistämiensä kaasuratkaisujen avulla yhdistys on mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta, parantamassa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia ja lisäämässä energian tehokasta tuottamista, kuljetusta, varastointia ja käyttöä.

Haemme uutta Toimitusjohtajaa  

luotsaamaan Suomen Kaasuyhdistys ry:tä kohti seuraavaa askelta, muuttuvassa ja vahvasti kehittyvässä toimintaympäristössä. Yhdistyksen toimitusjohtaja vastaa yhdessä hallituksen kanssa, että yhdistyksen toiminta vie osaltaan kaasualaa vision mukaisiin tavoitteisiin, jossa kaasuilla on keskeinen ja monipuolinen rooli tulevaisuuden puhtaassa ja älykkäässä energiajärjestelmässä. Suomen kaasumarkkina on mahdollista muuttaa omavaraiseksi ja hiilineutraaliksi Suomen ilmastovoitteiden mukaisesti.  

Toivomme sinulla olevan johtamistaitoja ja strategista näkemystä yhdistyksen aseman ja roolin kehittämisestä sekä visiointikykyä ja kyky luoda ja toimeenpanna keskipitkän ja pitkän aikavälin strateginen suunta. Energia-alan tuntemus on suureksi eduksi.

Yhdistys koostuu noin 60 jäsenyrityksestä ja -toimijasta, joten edunvalvonta, sidosryhmä- ja vaikuttamistyö sekä palveluiden tuottaminen on erityisen tärkeää. 

Toimitusjohtaja vastaa yhdistyksen kannanottojen valmisteluista apunaan hallitus ja valiokunnat. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu toiminnasta hallitukselle ja jäsenistölle. Toimitusjohtajan tehtäviä ovat mm.:

 • edunvalvonta ja yhdistyksen johtaminen,
 • toimiston esimiehenä toimiminen,
 • talouden, toiminnan ja hallinnon kehittäminen,
 • verkostointi, suhdetoiminta ja vaikuttaminen,
 • koulutus ja kehittämistehtävät,
 • viestintä ja tiedottaminen,
 • yhdistyksen markkinointi.

Henkilön persoonatekijöiden ja työskentelytavan osalta edellytetään johtajuutta, yhteistoiminta- ja vuorovaikutustaitoja, alan ja edunvalvonnan tuntemusta sekä kykyä kehittää ja kouluttaa. Aktiivinen ja oppimishaluinen asenne ja näyttöjä siitä on meille tärkeää. Näyttöjä toiminnan kehittämisestä arvostetaan.

Tarjoamme sinulle tunnetun ja arvostetun organisaation sidosryhmien silmissä, jossa jäsenet ovat keskeisiä toimijoita kaasu- ja energia-alalla. Yhdistyksellä on pitkä historia ja saat näköalapaikan kaasuasioihin. Pääset osallistumaan puhtaamman energiajärjestelmän toteuttamiseen, vaikuttamaan työn sisältöön ja organisaatioon. Sinulla on erittäin korkea itsenäisyys ja joustavuus työaikojen järjestämisessä. Toimistomme on Helsingin Kampissa.

Tehtävään liittyviin kysymyksiin vastaavat InHunt Group Oy:ssä Senior Headhunter Antti Leimu +358 45 3104210 tai Senior Headhunter Janne Ilomäki +358 50 3640028 Jätä hakemus ja CV niin pian kuin mahdollista, sillä aktiivinen suorahaku on jo aloitettu. Haastattelemme ja arvioimme ehdokkaita jo hakuaikana. Jätä hakemus kuitenkin viimeistään 2.1.2023 mennessä.

Applying period for the job has ended. Applications can no longer be submitted. Thank you for your interest!

avoin työpaikka ikoni

Recruitment Coming?

Autamme mielellämme. Ota meihin
yhteyttä ja palaamme sinulle 24h sisällä.

Latest Jobs
Toimitusjohtaja
Commercial Director
Factory General Manager
Toimitusketjun johtaja | Supply Chain Director
Liiketoimintajohtaja
Join Our Inner Circle and

Subscribe InHunt Group Newsletter

Get latest information of new open jobs, blog posts and podcast episodes to your email.

Something from the

Blog

Miksi headhuntereita kaytetaan WEB
Why companies still use Headhunters?
In the last ten years, actually, change and digitalisation has been so huge that finding potential candidates is usually no longer an issue. There are many effective...
Headhunting-Markkinat-Suomi-Suorahaku-
Headhunting markets in Finland in 2021
The steady growth of the headhunting markets in Finland, which had continued for years, stopped last year as expected due to the global pandemic. However, the...
Huippuehdokkaalla on usein useita tarjouksia poydalla
Top candidate usually has several offers to choose from
One of the reasons why headhunters are used is that without them so called top candidates are very difficult to find and get interested. If a job seeker who...
tyhja toimisto
Work after pandemic: How many will return to the office?
In the United States, a PwC study of flexible and decentralized work in the financial services industry confirms the ideas of many about what major changes will...
yhteistyö kättely ikoni

Want to hear more about our services?

  Contact Us and
  we’ll get back at you
  within 24 hours

  InHunt Group logo

  InHunt Group was founded in 2008 and is Finland’s largest headhunting company. InHunt Group has eight offices in different locations in Finland. Besides, InHunt Group is the only Finnish headhunting company that has its own International Headhunting Network – InHunt World. InHunt World is active and has partners and offices in over 45 different countries.

  GET OUR NEWSLETTER

  CONTACT INFO

  myynti@inhunt.fi

  Äyritie 12 C (Forte)
  01510 Vantaa