Rekrytointien yhteydessä puhutaan paljon mm. hakijakokemuksesta eli siitä, kuinka hakija kokee asiat koko rekrytointiprosessin aikana. Hakijakokemuksella on tänä päivänä erittäin iso merkitys siihen, onnistuuko yritys palkkaamaan hyviä työntekijöitä vai ei.

 

Toinen asia, jolla on merkittävä vaikutus rekrytointien lopputulokseen, on työntekijäkokemus. Suurin osa hyvistä ehdokkaista jossakin vaiheessa rekrytointiprosessia pyrkii selvittämään kyseisessä yrityksessä työskennelleiden kokemuksia. Mikäli kommentit ovat negatiivissävytteisiä eivätkä yhtään vastaa sitä annettua kuvaa, jonka hakija yrityksestä on saanut esim. median tai haastatteluiden välityksellä, jää usein prosessi siihen.

 

Työntekijäkokemuksella tarkoitetaan käytännössä kaikkien niiden kokemuksien summaa, joita työntekijälle syntyy kyseisessä yrityksessä työskennellessään. Usein isoimpina vaikuttavina tekijöinä ovat oman tehtävän mielekkyys, työkaverit sekä oma lähin esimies. Tänä päivänä myös toimiston sijainnilla, toimivuudella ja viihtyvyydellä on todella iso merkitys työntekijäkokemukseen sekä vapaudella valita mistä työnsä tekee. Näiden lisäksi työntekijäkokemukseen mahtuu paljon muutakin ja usein sellaisia asioita, jotka tapahtuvat suunnitellusti tai suunnittelematta.

 

Hyvällä työntekijäkokemuksella on tänä päivänä erittäin iso merkitys yrityksille. Se ei ainoastaan mahdollista hyviä rekrytointeja, vaan sillä on myös merkittävä vaikutus yrityksen tulokseen. Työntekijät ovat tyytyväisempiä ja motivoituneempia sekä vaihtuvuus on pientä.

 

Työntekijäkokemusta ei myöskään pidä sekoittaa työnantajabrändiin, joka perinteisesti oli se kiillotettu kuva yrityksestä, jonka varsinkin isot yritykset pystyivät rahalla ostamaan. Tänä päivänä mm. sosiaalinen media on tehnyt tähän muutoksen ja yritykset joutuvat aidosti tekemään asioita sen eteen, että asiat ovat hyvin. On syntynyt palveluita kuten Glassdoor.com jonne jokainen nykyinen tai edellinen työntekijä voi käydä jättämässä arvostelun, jossa otetaan kantaa useihin eri asioihin ja joista muodostuu sitten kokonaisarvosana. Näiden lisäksi henkilöllä on mahdollista kertoa vielä omin sanoin yrityksestä.

 

Tämänlainen läpinäkyvyys on ennennäkemätöntä ja on ennen kaikkea jokaisen työntekijän etu. Nykyisessä digitalisoituneessa maailmassa jokaisen on päivä päivältä helpompi selvittää tulevan työnantajansa taustat ja näin välttyä suurilta yllätyksiltä, jotka varsinkin vielä muutamia vuosia sitten olivat paljon yleisempiä. Samalla paine kohdistuu yrityksiin ja nyt ne vähän perinteisemmätkin yritykset joutuvat panostamaan asioihin, jotka eivät ehkä aikaisemmin ole saanut juurikaan huomiota. Tätä toki edesauttaa vielä se, että niistä hyvistä työntekijöistä alkaa olla taas tuntuvaa pulaa useilla eri aloilla ja tehtävissä.

 

Kirjoittanut,

Teemu Ruuska

http://fi.linkedin.com/in/teemuruuska/

Kirjoittaja Teemu Ruuska tuli InHuntiin vuonna 2009 ja on siitä asti toiminut rekrytoinnin parissa. Teemu on asunut Madridissa, Espanjassa vuodesta 2014 ja vastaa tällä hetkellä InHuntin kansainvälisestä suorahakuverkostosta InHunt Worldistä. Viime vuodet Teemu on keskittynyt digitalisaatioon ja ennen kaikkea digitaaliseen transformaatioon rekrytointi- ja suorahakualalla.