• Yrityksen nimi
 • Sijainti
  Helsinki tai Oulu
 • Lisätietoja antaa

   Senior Headhunterit Tuuli Paasilehto 040 631 8777 tai Terhi Okkonen 050 388 9600.  

Skarta-konserni on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Tavoitteenamme on olla puhtaan veden ja energiantuotannon edelläkävijä, hankekehittäjä ja arvostettu hiilineutraalin yhteiskunnan rakennuskumppani Pohjoismaissa.  

Konsernin toimintaa ohjaavat vahvat perusarvot, kuten yrittäjämäinen asenne, vastuullisuus, ympäristönäkökulmien huomioiminen ja avoin yhteistyö kumppaneidemme kanssa.  

Voimakkaasti kasvavaan yritykseen haetaan nyt 

CHIEF FINANCIAL OFFICERIA / CFO  

 strategiseen rooliin, johtamaan koko konsernin taloustoimintoja.   

Skartan strategia ja toimintamalli ovat murroksessa. Skarta laajentaa arvoketjuaan entistä enemmän mm. tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Energiarakentamisessa on merkittävä kasvupotentiaali ja lähitulevaisuudessa siihen liittyen tullaan mahdollisesti toteuttamaan useita yrityskauppoja ja erilaisia pääoma- ja rahoitusratkaisuja. 

CFO:lta odotetaan kokemusta rahoitusmalleista ja kyvykkyyttä eri rahoitus- ja strategisten vaihtoehtojen simulointiin ja ennustamiseen. Lisäksi CFO huolehtii konsernin taloudellisten toimintojen kehittämisestä. On eduksi, jos CFO:lla on hyvä käsitys sijoittajakentän ja ammattimaisten sijoittajien toiminnasta.  

CFO raportoi konsernin toimitusjohtajalle ja on johtoryhmän jäsen.   

Tavoitteiden saavuttamiseksi tuleva CFO:  

 • kehittää edelleen konsernin pörssiyhtiötasoista sisäistä ja ulkoista raportointia ja tulevaisuuden simulointimalleja strategisten vaihtoehtojen ja hankkeiden arviointiin  
 • vastaa konsernin rahoitusmallista kokonaisuutena (kotimainen ja kansainvälinen rahoitus) 
 • vastaa mm. pankki-, vakuutuslaitos- ja sijoittaja-sidosryhmäyhteistyöstä  
 • osallistuu yritysjärjestelyiden toteutukseen.  

Toivomme, että CFOlla on kokemusta vaativista taloushallinnon johtotehtävistä joko pörssiyrityksessä tai muussa isossa ja kansainvälisessä kasvuyrityksessä esim. teollisessa- tai urakointiympäristössä. Näissä tehtävissä hän on kehittänyt controller-toimintaa ja rakentanut erilaisia yritysrakenteita sekä rahoitusmalleja. Toisin sanoen hän on ollut merkittävässä roolissa kasvun ja muutoksen johtajana. Hän on vastannut hallitusraportoinnista ja osallistunut sijoitusviestintään.  Tehtävässä on eduksi, jos osaamista on myös pääomahankinnasta ja IFRS-kirjanpitomallista.    

Henkilönä tuleva CFO on:  

 • liiketoimintasuuntautunut  
 • kehittämishaluinen ja -kykyinen  
 • suunnitelmallinen ja järjestelmällinen  
 • sinnikäs ja nopeisiinkin muutoksiin tottunut  
 • tiimityötaitoinen  

  Skartalla on tarjota tulevalle CFO:lleen:  

 • voimakkaasti kasvava yhtiö, jossa saa luoda uusia käytäntöjä ja jättää oman kädenjälkensä,   
 • yritys, jonka toimintaa ohjaavat vastuullisuus sekä puhtaan tulevaisuuden rakentaminen, ja jossa on mahdollisuus olla mukana energiamurroksessa  
 • ratkaisukeskeinen ja kehittymismyönteinen toimintaympäristö, jossa on tekemisen meininki  
 • näköalapaikka kansainväliselle sijoittaja- ja rahoittajakentälle  
 • kilpailukykyinen kiinteä palkka ja tuloksiin perustuva ja kannustava palkkiomalli sekä erinomaiset henkilöstöedut 

Konsernissa on käytössä etätyömalli. Yhtiöllä on modernit toimitilat keskeisellä sijainnilla niin Helsingissä kuin Oulussakin. Kumpikin soveltuu hyvin tulevan CFOn toimipisteeksi.  

Tästä mielenkiintoisesta ja vaativasta CFO tehtävästä kannattaa olla kiinnostunut. Lisätietoja tehtävästä antavat InHuntin Senior Headhunterit Tuuli Paasilehto, 040 631 8777 tai Terhi Okkonen 050 388 9600.  

Tallenna hakemuksesi järjestelmäämme heti tai viimeistään pe 10.9.2021.  

Skarta-konserni muodostuu viidestä yhtiöstä, joiden palveluksessa toimii yli 150 henkilöä. Konsernin liikevaihto tulee olemaan vuonna 2021 70 – 80 m€. Liiketoiminta keskittyy erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Skarta hyödyntää vahvaa asemaansa Pohjois-Ruotsin Norrbottenin alueella, jossa suunnitellut hiilivapaaseen teollisuuteen liittyvät investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan kymmeniä miljardeja euroja. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.  

  

Closed