• Yrityksen nimi
    Anonymous
  • Sijainti
    Uusimaa
  • Lisätietoja antaa

    Senior Headhunter Jarkko Huotari p. 040 355 8677 ja Senior Headhunter Jan-Erik Lagerström p. 040 539 4339.

Toimeksiantajamme tuottaa kokonaislogistiikkaratkaisuita. Asiakkaina toimivat talonrakentamisen sektorilla toimivat rakennusliikkeet sekä toimittajat ja aliurakoitsijat. Tehtävään valittavalla henkilöllä on merkittävä rooli, kun yhtiön toimintaa laajennetaan myös talon- sekä infrarakentamiseen liittyvien liikennejärjestelyiden puolelle.

SINÄ OSAAVA JA AIKAANSAAVA YRITTÄJÄHENKINEN – LIIKETOIMINNASTA VASTAAVA – JOHTAJA. Tule mukaan yhtiöön, joka tarjoaa aidon mahdollisuuden olla rakentamassa uutta liiketoimintaa. Uskomme että ratkaisuillemme ja palveluillemme on merkittävää tarvetta nyt ja tulevaisuudessa.

Liiketoiminnasta vastaava Johtaja tuntee kanavat ja tavat, joilla infra- ja talonrakentamisessa tehdään menestyksellistä myyntityötä. Hän on aktiivinen ja aikaansaava henkilö, joka kykenee tarjoamaan kullekin asiakkaalle heille parhaiten sopivat ratkaisut.

Valittava henkilö kykenee rakentamaan uuden liiketoiminta-alueen alusta loppuun. Tämä edellyttää myös kykyä ottaa haltuun sujuvien liikennejärjestelyiden järjestämiseksi tarvittava tietotaito, joka mahdollistaa uskottavan ja sujuvan kommunikaation asiakkaiden kanssa. Hän pystyy tuomaan selkeästi esiin myymiensä palveluiden ominaisuudet, edut, käyttökohteet sekä järkevimmät toteutustavat.

Palkattava henkilö vastaa kokonaisuudessaan uuden liiketoiminnon strategiasta ja sen implementoinnista mm. myynnistä, yhteistyökumppaneista, toimintamalleista ja prosesseista. Valittavalle Johtajalle on eduksi, jos hänellä on logistiikka toimialan tuntemusta sekä hyvät verkostot kiinteistö- ja/ tai infrarakentamisen puolelta sekä riittävää toimialan KPI mittareiden ja katelaskennan ymmärrystä. Hänellä on ”can do” asenne ja proaktiivinen, omatoiminen työskentelyote sekä palava halu kehittyä ja menestyä.

Tehtävään valittavalla henkilöllä on kyky ja halu sujuvaan yhteistyöhön koko toimeksiantajan henkilöstön kanssa – hän varmistaa osaltaan, että asiat sujuvat kannattavasti, sujuvasti ja hyvässä hengessä.

Edellisen lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää: Kykyä tehdä hyvää yhteistyötä asiakkaiden kanssa, riittävää työkokemusta, sujuvaa suomen ja riittävää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, analyyttistä ajattelutapaa ja organisointikykyä, asiakokonaisuuksien hallintaa ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Hyvä asiakaspalveluasenne sekä vahva yrittäjähenkinen ajattelu- ja työskentelytapa ovat itsestäänselvyyksiä.

Yhtiö tarjoaa osaavalle tekijälle monipuoliset ja itsenäiset työtehtävät, joustavat työskentelytavat sekä  kehitys- ja koulutusmahdollisuudet. Kilpailukykyisen kannustepalkkiomallin sekä ketterän, sopivan kokoisen ja kannustava työyhteisön tuen.

Tehtävään liittyviin kysymyksiin vastaa InHunt Group Oy:ssä Senior Headhunter Jarkko Huotari p. 040 355 8677 ja Senior Headhunter Jan-Erik Lagerström p. 040 539 4339. Jätä hakemus ja CV niin pian kuin mahdollista, sillä aktiivinen suorahaku on jo käynnissä, kuitenkin viimeistään 19.10 mennessä.

Closed