• Yrityksen nimi
  • Sijainti
    Central Finland, Keskinen Suomi
  • Lisätietoja antaa

    More information: Senior Headhunter Heikki Ovaskainen, tel. +358 - 40 - 8439221

Our client is one of the leading companies in Finland in the field of pharmaceutical automation systems and is now aiming towards strong expanding both in domestic and export markets with innovative technical solutions and services.

To support growing business operations and to further develop and enhance business activities our client is now searching for a new

 MANAGING DIRECTOR

Current CEO– also the founder of the company – is taking a role of CTO/Senior Advisor to focusing on creating and maintaining international partnerships and clientele and to support company’s R&D activities.

Your Main task as a new CEO is to lead and guide the company’s operations under the P&L responsibility in a growth- and result oriented manner, and to actively participate in the innovation and driving up of new business opportunities through strategy work. You act as a direct supervisor to personnel at the management team level and report to the company’s Board of Directors.

You will succeed in the position when you have the vision and solid experience in running and managing international industrial project sales, but you also manage the development and productization of the service and software business. You have ability to execute development and change, as well as accountability for results.  You are forward-looking and systematic; you are able and willing to make relevant decisions to solve problems and achieving targets. You have ability to recognize business opportunities and build-up and maintain strong team spirit also during long-lasting projects.  You take overall responsibility and enjoy shared success of your team. You will have fluent written and spoken English language skills and adequate education to succeed in position. An entrepreneurial mindset guides your way.

You are a goal-oriented and challenge motivated team player by nature and will redeem your place as a leader by your skills. You put your experience in the field of technology at your teams’ disposal and you are interested in following and utilizing the development of the industry. In addition to running the business operations, you are also interested in leading people and motivating them time and time again to top performance with your own inspiring example.

Our client offers a challenging and interesting position where you can make an impact and have an opportunity to develop yourself and the company’s business with the support of the owners. You will have a competent organization and good tools, as well as the best experts in their field as co-workers. You have possibility for a share-based incentive plan.

If you find this opportunity interesting, please send your application via the link below by June – 20th – 21. Kindly enclose your updated CV and salary expectation. In case you would like to have more detailed information about the position offered, please do not hesitate to contact Senior Headhunter Heikki Ovaskainen in InHunt Group Oy, tel. +358 40 8439 221.

Asiakasyrityksemme on terveysteknologia-alan johtavia toimijoita toimialallaan Suomessa ja hakee innovatiivisilla tuotteillaan ja palveluratkaisuillaan voimakasta kasvua sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä markkinoilta. 

Kasvavan ja vilkastuvan kansainvälisen liiketoiminnan myötä ja toiminnan edelleen kehittämiseksi ja tehostamiseksi asiakasyrityksemme hakee nyt uutta 

TOIMITUSJOHTAJAA 

Nykyisen yhtiön perustaja – toimitusjohtajan siirtyessä CTO/Senior Advisor rooliin panostamaan suurien kansainvälisten asiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä tukemaan tuotekehitystoimintaa.

Tärkein tehtäväsi on johtaa ja ohjata yrityksen toimintaa P&L – vastuulla kasvu- ja tuloshakuisesti sekä osallistua itse aktiivisesti strategiatyön kautta uusien liiketoiminta-mahdollisuuksien innovointiin ja ylös ajamiseen.  Toimit suorana esimiehenä johtoryhmätason henkilöille ja raportoit yhtiön hallitukselle.

Menestyt tehtävässä, kun sinulla on näkemystä ja vankkaa kokemusta kansainvälisen teollisen projektimyynnin tekemisestä ja johtamisesta, mutta hallitset myös palvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnan kehittämisen ja tuotteistamisen. Erityisesti osaamisessasi painottuu pitkäjänteinen kehitys- ja muutoskyky sekä tuloshakuisuus. Olet eteenpäin katsova ja suunnitelmallinen, osaat ja haluat organisoida sekä tehdä päätöksiä, kykenet ratkaisemaan ongelmia ja saat asiat vietyä maaliin tarvittaessa rohkean ja nopeatempoisen innovoinnin kautta. Osaat lukea hyvin erilaisia tilanteita ja henkilöitä sekä rakentaa ja ylläpitää vahvaa tiimihenkeä joskus pitkäänkin kestävien projektien yhteydessä. Haluat kantaa vastuun kokonaisuudesta ja nautit yhteisistä onnistumisista. Sinulla on sujuva kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito sekä tehtävässä menestymistä tukeva riittävä koulutus. Yrittäjähenkisyysohjaa tekemistäsi joka käänteessä.

Olet luonteeltasi tavoiteorientoitunut ja haasteista innostuva tiimipelaaja ja lunastat tällä toimintamallilla paikkasi huippuasiantuntija alaistesi silmissä.  Hyödynnät kattavasti tähän asti kertynyttä teknologia-alaan liittyvää kokemustasi yhtiön eduksi ja olet kiinnostunut toimialan kehityksestä ja sen mahdollisuuksista. Operatiivisen toiminnan edellyttämän asiakeskeisen toimintamallin rinnalla olet kiinnostunut myös ihmisten johtamisesta ja motivoit heidät kerta toisensa jälkeen huippusuorituksiin omalla innostavalla esimerkilläsi.   

Asiakkaamme tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen tehtävän, jossa pääset vaikuttamaan ja sinulla on mahdollisuus kehittää itseäsi ja yhtiön liiketoimintaa omistajien tuella. Saat käyttöösi osaavan organisaation ja hyvät työvälineet sekä oman alansa parhaat osaajat työkavereina. Sinulla on mahdollisuus osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Mikäli koet tehtävän omaksesi, niin lähetä hakemuksesi alla olevan linkin kautta viimeistään 20.6.21. Liitä hakemukseen CV sekä palkkatoiveesi. Toimi nopeasti, sillä käsittelemme hakemuksia myös hakuajan kuluessa. Lisätietoja tehtävästä antaa Aluejohtaja, Senior Headhunter Heikki Ovaskainen, puh. 040 – 8439 221.

Hae paikkaa