• Yrityksen nimi
  • Sijainti
    Espoo
  • Lisätietoja antaa

    isätietoa tehtävästä antavat InHunt Group Partner Esa Salosensaari, + 358 50 336 7586 ja Senior Headhunter Arto Lehtimäki +358 40 844 2528.

Savox Communications Oy Ab on kansainvälinen konserni, joka on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettuja viestintäratkaisuja ja –laitteita sekä työsuojeluun liittyviä laitteita palo- ja pelastustoimintaan, poliisille ja puolustusvoimille sekä teollisuuteen. Konsernin liikevaihto noin 40 milj € ja omaa voimakkaan kasvustrategian. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat teollisuustietokoneet ja -näytöt. Yhtiöllä on omia toimipisteitä Suomessa, Englannissa, USA:ssa ja Kiinassa sekä edustusta yli 20 eri maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Etelä-Suomessa.

Haemme nyt yhtiölle

Project Manager -tittelillä tuotekehitysprojektien johtamisen ammattilaista.

Toimit yhtiön yhtenä keskeisenä henkilönä kasvustrategiassa, joten on tärkeää ymmärtää kasvun toteuttamisen vaatimukset.

Johdat kansainvälisen liiketoiminnan ja menestyksen kannalta keskeisiä tuotekehitysprojekteja, jotka liittyvät puolustushallinnon tai pelastuslaitosten kriittisiin kommunikaatiojärjestelmiin. Asiakkaat edustavat joko suomalaisia toimijoita tai suuria kansainvälisiä toimijoita.

Toimit tuotekehityksen suunnitteluryhmien vetäjänä, joiden toimeksianto voi tulla ulkoisilta asiakkuuksilta tai Savox-brändin sisältä.

Projektipäällikön kokonaisvastuu tarkoittaa mm. projektikohtaisesti asiakastarpeen ymmärtämistä ja määrittelyä, budjettien, aikataulujen ja riskien sekä kustannustasojen hallintaa.

Projektin etenemisen johtaminen esim. aikataulut huomioiden sisältää taidon ennakoida erilaisia tekijöitä sekä tilanteen mukaan poikkeamiin reagoimista ratkaisujen näkökulmasta.

Johtamisen kokonaisuuteen liittyy myös asiajohtamisen lisäksi henkilöjohtaminen, joka muodostuu omasta ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja projektikohtaisesti alihankinnasta sekä koko palveluntarjoajakokonaisuudesta.

Toimit eri paikoissa ja maissa olevien sidosryhmien kanssa, joten kyky kommunikoida erilaisten kulttuurien ja hajautetun organisaation kanssa on yksi selkeästi ratkaiseva tekijä.

Onnistut, kun sinulla on kokemusta vaativien projektin johtamisesta, olet tottunut viemään projekteja läpi aikataulun ja laadun sekä kustannukset halliten. Sinulla on myös kyky johtaa ja pitää langat käsissä erilaisissa ja toiminnaltaan hajautetuissa projektikokonaisuuksissa.

Toivomme, että sinulla on asiakasorientoitunut ja ”pelisilmää” omaava työskentelytapa sekä yhteistyökykyinen ja ratkaisukeskeinen onnistujan asenne.

Savox Communications Oy Ab tarjoaa sinulle kilpailukykyisen ansiotason lisäksi monipuolisen, haastavan ja itsenäisen projektien johtamisen avainhenkilön roolin kasvustrategian omaavassa yhtiössä. Saat mahdollisuuden käyttää itsenäisesti omaa osaamistasi, kehittämishaluasi ja saat toteuttaa itseäsi laaja-alaisesti kansainvälisessä ja jo nyt erittäin menestyvän yhtiön toimintaympäristössä.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ja menestyä kansainvälisessä ympäristössä menestyvän konsernin kasvussa.

Tehtävään liittyviin tarkennuksiin ja kysymyksiin vastaa InHunt Group Oy:ssä  Partner Esa Salosensaari, + 358 50 336 7586 ja Senior Headhunter Arto Lehtimäki +358 40 844 2528. Lähetä hakemus ja cv palkkatoivomuksen kanssa 04.08.2020 mennessä InHunt Group Oy:n www.inhunt.fi  sivuilla olevan hakulomakkeen kautta.

Hae paikkaa