• Yrityksen nimi
  • Sijainti
    Keskinen Suomi
  • Lisätietoja antaa

    Aluejohtaja, Senior Headhunter Heikki Ovaskainen, puh. 040 -8439 221.

Asiakasyrityksemme on elintarviketoimialansa toimijoista yksi Suomen suurimmista ja hakee edelleen voimakasta kasvua investoimalla jatkuvasti tuotannon volyymin kohottamiseksi ja toiminnan edelleen tehostamiseksi.  

Kasvavan toiminnan myötä vilkastuvan toimitusketjun ohjaamiseksi ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi asiakasyrityksemme hakee nyt joukkoonsa toimitusketjuun liittyviä kokonaisuuksia hyvin hallitsevaa

TOIMITUSKETJUPÄÄLLIKKÖÄ

keskisen Suomen alueelle vastaamaan tuotteiden toimitusvarmuudesta ja laadusta asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.  

Tärkeimmät tehtäväsi ovat toimia esimiehenä toimitusketjun henkilöstölle ja johtaa toimitusketjua siten, että asetetut tavoitteet hankinnan, tuotannon ja logistiikan osalta saavutetaan. Vastaat toiminnan jatkuvasta parantamisesta ja johtamasi henkilöstön riittävästä osaamisesta toimitusketjun eri osa-alueilla. Huolehdit voimassa olevan lainsäädännön noudattamisesta ja työehtosopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.  Vastuullesi kuuluvat toimihenkilöiden palkkaus, opastus ja koulutus sekä työsuhteisiin liittyvien työsuhdeasioiden hoito. Toimit suorana esimiehenä esimiestason henkilöille, kuulut yhtiön johtoryhmään ja raportoit yhtiön toimitusjohtajalle.

Menestyt tehtävässä, jos olet tottunut hyvin itsenäiseen, ratkaisuja etsivään ja esittävään toimintamalliin. Sinulla on kokemusta toimimisesta työsuojeluviranomaisten, tavarantoimittajien ja laitetoimittajien suuntaan. Annat aktiivisen panoksesi tuotekehityksen eteenpäin viemiseksi ja työsuojeluun liittyvien asioiden edistämiseksi. Hallitset LEAN -menetelmien hyödyntämisen ja jatkuva parantaminen on sinulle luontainen toimintatapa. Sinulla on kokemusta ja näyttöjä esimiehenä toimimisesta mielellään elintarvikealalla ja tuot mukanasi kattavan verkoston toimialan sisältä. Toimit tarvittaessa sisäisenä auditoijana varmistaen vastuualuettasi koskevien standardien ja lakisääteisten vaatimusten täyttymisen. Sinulla on alalle soveltuva tekninen tai kaupallinen korkeakoulututkinto ja käytät sujuvasti englannin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Olet luonteeltasi tavoiteorientoitunut ja haasteista innostuva tiimipelaaja ja lunastat tällä toimintamallilla paikkasi asiantuntija alaistesi silmissä.  Hyödynnät kattavasti tähän asti kertynyttä toimitusketjun hallintaan liittyvää kokemustasi yhtiön eduksi ja olet kiinnostunut toimialan kehityksen seuraamisesta ja tässä kehityksessä mukana pysymisestä. Operatiivisen toiminnan edellyttämän asiakeskeisen toimintamallin rinnalla olet kiinnostunut myös ihmisten johtamisesta ja motivoit heidät kerta toisensa jälkeen huippusuorituksiin omalla innostavalla esimerkilläsi.   

Asiakkaamme tarjoaa haasteellisen, mielenkiintoisen ja hyvin itsenäisen tehtävän, jossa pääset kehittämään jo nyt hyvässä vireessä olevaa tuotannollista toimintaa pitkäjänteisesti. Saat tueksesi hyvät työvälineet sekä alansa parhaat osaajat työkavereina.

Mikäli koet tehtävän omaksesi, niin lähetä hakemuksesi alla olevan linkin kautta viimeistään 13.6.21. Liitä hakemukseen CV sekä palkkatoiveesi. Toimi nopeasti, sillä käsittelemme hakemuksia myös hakuajan kuluessa. Lisätietoja tehtävästä antaa Aluejohtaja, Senior Headhunter Heikki Ovaskainen, puh. 040 – 8439 221.

Hae paikkaa