REKISTERINPITÄJÄ

InHunt Group Oy

1706033-3

Äyritie 12 C, 01510 Vantaa

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Kari Juutilainen

InHunt Group Oy

 

LISÄTIEDOT JA PYYNNÖT

asiakaspalvelu@inhunt.fi

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteri palvelee InHunt Group Oy:n palveluista ja uusista uramahdollisuuksista kiinnostuneita henkilöitä.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

– henkilön sähköpostiosoite

 

REKISTERIN TIETOLÄHTEET / SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja päivitetään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta sekä muista vastaavista julkisista ja kaupallisista rekistereistä ja tietolähteistä. Tämän lisäksi, mikäli olet jättänyt hakemuksen InHunt Group Oy:n osaajatietokantaan, olet samalla hyväksynyt InHunt Group Oy:n henkilötietosuojauskäytännön ja antanut luvan lähettää mm. markkinointiviestejä.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET / SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

InHunt Group Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 

REKISTERIN SUOJAAMINEN

Tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö InHunt Group Oy:lle kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä.