Viimeisten oikeastaan kymmenen vuoden aikana muutos ja digitalisaatio on ollut niin valtaisa, että potentiaalisten kandidaattien löytäminen ei yleensä olee enää mikään juttu. Tehokkaita sähköisiä kanavia on useita, joista potentiaaliset kandit löytyvät nopeasti. Etenkin LinkedIn on tehnyt sen, että valtava määrä tietoa henkilöistä on kaikkien saatavilla. Digitalisaatio on tuonut tiedon muutamien klikkauksien päähän ja nykyään headhunter tietää potentiaalisesta ehdokkaasta yllättävän paljon ennen kuin lähtee edes ensimmäistä yhteydenottoa tekemään. Kaukana ovat ne ajat, kun henkilön pelkän tittelin ja toimialan perusteella lähdettiin tekemään ensimmäistä yhteydenottoa.

Yksi iso ero suorahakutoimistojen välillä tulee siinä, että osataanko käyttää tehokkaasti näitä kaikkia saatavilla olevia työkaluja. Miten hyvin pystytään siivilöimään valtavasta tiedonmäärästä ne parhaat ja sopivimmat ja ennen kaikkea herättämään heidän kiinnostuksensa uudesta mahdollisuudesta. Varsinkin tuo viimeinen on erittäin ratkaisevaa ja se yleensä syntyy headhunter-tiimin kokemuksesta, toimialaosaamisesta sekä myyntitaidoista.

Mutta miksi sitten headhuntereita käytetään edelleen? Seuraavassa omasta näkökulmastani viisi isointa syytä:

Parhaat ovat yleensä jo jossakin töissä

Suurin yksinkertainen syy siihen, miksi headhuntereita edelleen käytetään, on se, että yleisesti parhaat työntekijät ovat jo jossakin töissä. Hyvin usein myös ne halutuimmat tekijät katoavat vapailta markkinoilta erittäin nopeasti, jos syystä tai toisesta niin on päässyt tapahtumaan. Hyvän headhunterin avulla tähän joukkoon päästään kiinni.

Tehtävän kriittisyys yrityksen menestymisen kannalta

Kun on kyse erittäin tärkeästä positiosta, turvaudutaan usein headhunterin apuun. Halutaan olla varmoja siitä, että prosessi hoidetaan laadukkaasti ja päästään tekemään valintaa erittäin kovan luokan ehdokkaista. Headhunterin avulla ja ammattimaisesti toteutetulla headhunting-prosessilla minimoidaan myös merkittävästi virherekrytoinnin ja siitä aiheutuvien massiivisten kustannusten riskiä.

Yrityksen oma rekrytointiosaaminen

Hyvin usein yritys tiedostaa, että rekrytointi ja varsinkaan headhunting eivät ole heidän ydinosaamistaan. Välillä se ei ole myöskään ihan sitä fiksuinta ajankäyttöä lähteä opettelemaan jotain sellaista, mihin on toisaalta helppo löytää apua. On huomattavasti helpompaa ja fiksumpaa antaa prosessi ammattilaisten hoidettavaksi ja keskittää oma aika siihen, minkä varmasti osaa ja hallitsee.

Yrityksen tunnettuus ja brändi

Suomessa suurin osa yrityksistä on suurelle osalle varsin tuntemattomia ja näin ollen ne eivät vedä automaattisesti puoleensa hyviä ehdokkaita. Iso osa meille tulevista toimeksiannoista on juuri tämän tyyppisiä, joissa asiakas kertoo yrittäneensä ensiksi itse, mutta omat hakuprosessit ja työpaikkailmoitukset eivät ole tuottaneet tarpeeksi laadukkaita hakijoita.

Yrityksen sijainti

Yrityksen sijainti on usein yksi asia, joka aiheuttaa isoja haasteita rekrytoinnille. Meillä InHuntilla on kahdeksan toimistoa Suomessa ja varsinkin mitä pohjoisemmaksi mennään, löytyy paljon yrityksiä pieniltä syrjäisiltä paikkakunnilta, joiden yksi merkittävä kasvun este on se, että oikean tyyppisiä henkilöitä ei tahdo löytyä. Tähän usein on ratkaisu asiansa osaava ja alueen tunteva headhunter, joka lähtee etsimään potentiaalisia henkilöitä vähän kauempaa. Myös mahdolliset paluumuuttajat ovat aina mielenkiintoisia kohteita yrityksen näkökulmasta.

Teemu Ruuska

CEO

InHunt World

https://www.linkedin.com/in/teemuruuska/