Katriinan eritysvahvuuksina tehtävässään on tekoäly sekä data liiketoiminnan kehittämisessä.

Katriina on toiminut ATK-alalla yli 25 vuotta erilaisissa asiantuntija – ja johtotehtävissä. Yhteisenä piirteenä uralla on ollut datan hyödyntäminen liiketoiminnassa ja vuonna 2018 Katriina perusti yrityksensä Ai4Valuen, joka tarjoaa use case -pohjaisia tekoälyratkaisuja. Katriinalla on laajat verkostot sekä ATK-yritysten että loppukäyttäjäorganisaatioiden johdon parissa ja hän on tehnyt yksityisesti rekrytointitukea ja urakonsultointia yli kymmenen vuoden ajan.

Katriina toimi myös viisi vuotta Gartnerin palveluksessa VP, Research roolissa ja seuraa edelleen teknologia-alan kehitystä aktiivisesti sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Katriina on suosittu luennoitsija ja kouluttaja. Palautteissa kiitetään yleensä vaikealta tuntuvien teknologioiden kansantajuistamista ja innostavaa tapaa esiintyä.

Katriina on toiminut ja toimii myös teknologiayritysten hallituksissa, tällä hetkellä Utelias.io nimisessä EdTech-yrityksessä, jossa hän on myös yksi sijoittajista. Katriina toimii myös teknisenä asiantuntijana Sparkmind.vc sijoitusrahastossa ja tekee muun muassa teknisiä evaluaatioita mahdollisista sijoituskohteista.

”Liityin InHunt Groupiin, koska uskon sen olevan organisaatio, jossa voin toteuttaa intohimoani siihen, että löydetään oikea tekijä oikealle paikalle. Haluan myös edesauttaa rekrytointimaailman uudistumista teknologia-avusteisesti mutta inhimillisesti. Koen että InHunt Groupilla on tällaiseen kehitykseen sekä halua että mahdollisuuksia”, kertoo Katriina Valli.

”InHunt Group on panostanut viime aikoina paljon datan hyödyntämiseen suorahauissa. Tekoäly tulee tulevaisuudessa auttamaan entistä enemmän kandien tunnistamisessa ja nopeuttamaan suorahakuprosesseja muutenkin. Toimivat datatyökalut tehostavat suorahakuprosesseja, hakijat saavat riittävästi ajantasaista informaatiota ja suorahakutoimeksiantajat entistäkin laadukkaampaa palvelua.

Otamme Katriinan ilolla vastaan ja vaikka olemmekin jo pitkällä digitaalisuudessamme, niin meillä on vielä paljon lisää opittavaa häneltä”, kommentoi InHunt Groupin toimitusjohtaja Kari Juutilainen.