Tässä viisiosaisessa blogisarjassa käyn läpi, miten rekrytoida parhaat osaajat ja mitä olisi tärkeää huomioida. Sarjan kolmannessa kirjoituksessa käydään läpi oikeiden kanavien tärkeyttä potentiaalisten ehdokkaiden tavoittamisessa.

Varsinkin siinä vaiheessa, kun yritys päättää lähteä tekemään rekrytointia omin voimin, on oikeilla kanavilla erittäin iso merkitys siihen, kuinka paljon ja miten laadukkaita hakijoita tavoitetaan.

Yleisimpinä ja hyvin usein myös tehokkaimpina rekrytointikanavina ovat yrityksen ja sen työntekijöiden omat verkostot. Mikäli yrityksen työnantajabrändi on kunnossa ja työntekijät viihtyvät yrityksessä hyvin, tapahtuu tämä yleensä melkein automaattisesti. Siinä vaiheessa, kun uusi työpaikka lähtee hakuun, lähtee sana nopeasti leviämään yrityksen työntekijöiden kautta.

Printti-ilmoitukset ovat aika lailla hävinneet kuvasta ja työpaikkailmoittelu on siirtynyt vahvasti digitaalisiin kanaviin. Viimeisimpänä trendinä on ollut huomioitavaa, että myös perinteiset sähköiset työpaikkasivustot, kuten Monster ja Oikotie ovat alkaneet menettää merkitystään. Näiden sivustojen ongelma aina on ollut se, että niissä liikkuu vain se porukka, joka on tällä hetkellä aktiivisessa työnhaussa. Tästä syystä työpaikkailmoittelu onkin yhä enemmissä määrin siirtynyt sosiaaliseen mediaan ja etenkin LinkedIniin. Toisin sanoen paikkoihin, joissa ihmiset viettävät aikaa muutenkin. Sosiaalinen media tarjoaa huomattavasti enemmän työkaluja mm. siihen, että pystytään tavoittaa myös tehokkaasti ns. passiivisia työnhakijoita eli toisin sanoen henkilöitä, jotka eivät pyöri selailemassa avoinna olevia tehtäviä, mutta voisivat olla kiinnostuneita uusista haasteista, jos se oikea tehtävä osuu eteen.

LinkedIn tarjoaa työpaikkailmoittelulle mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja LinkedInin jobs-osio onkin nykyisin monen yrityksen tärkein kanava rekryilmoittelulle. Siellä isona etuna on myös se, että työnhakijoille voi antaa mahdollisuuden hakea tehtävää suoraan oman LinkedIn -profiilin avulla yhtä nappia painamalla. Näin hakijakokemus ainakin siinä kohtaa on erittäin hyvällä tasolla.

Jos tuosta helppoudesta haluaa jotain negatiivista löytää, niin valitettavan usein käy niin, että hakija ei edes itse pysy kärryillä kaikista niistä tehtävistä joihin hän on hakenut. Tämä tulee yleensä esiin siinä vaiheessa, kun rekrytoija on häneen esim. puhelimitse yhteydessä ja hakija ei selvästi tiedä, mistä tehtävästä nyt keskustellaan.

LinkedInin Jobs -osio ei suinkaan ole ainoa tapa ilmoittaa avoinna olevasta työpaikasta, vaan on olemassa myös muita jopa tehokkaampia tapoja. Yksi InHuntillakin paljon käytetty on se, että postaamme omasta yritysprofiilistamme, jolla on yli 27.000 seuraajaa, ilmoituksen avoinna olevasta tehtävästä ja näin se saa erittäin paljon näkyvyyttä. Aika ajoin myös sponsoroimme postauksiamme, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että rahalla laitamme ilmoituksen näkyviin suoraan potentiaalisten kandidaattien uutisvirtoihin.

LinkedInin markkinointialusta tarjoaa erittäin kattavan määrän erilaisia vaihtoehtoja ja vuosien työn tuloksena saamme järjestäen myös erinomaisia tuloksia ja vastinetta rahoille. Hyvin kohdennetulla ilmoituksella ja kiinnostusta herättävällä tekstillä saamme usein luotua kiinnostusta juuri oikeassa kohderyhmässä. LinkedIn tarjoaa targetoimiseen erittäin kattavat ja spesifit työkalut, joilla postaus pystytään kohdentamaan erittäin tarkasti juuri niille henkilöille, joista olisimme kiinnostuneita.

Hyvin usein näkee sitä, että yritys on aika lailla jämähtänyt ja käyttää edelleen niitä samoja kanavia, mitkä ehkä toimivat vielä joitakin vuosia sitten. Ja voihan se olla, että ne toimivat edelleen, mutta varmasti muitakin parempia vaihtoehtoja olisi tarjolla.

Teemu Ruuska

CEO

InHunt World

https://www.linkedin.com/in/teemuruuska/