Tomi Sohlman – Nämä merkit voivat johtaa työntekijän irtisanoutumiseen

Jaa somessa:

Tomilla on monipuolinen vähittäiskaupan tausta alansa markkinajohtajien parissa. Hänen näkemyksensä mukaan jokaisen olisi hyvä jossain vaiheessa työuraa tehdä työtä kaupan alalla. Missä tahansa tulevaisuuden työroolissa on tärkeää osata ilmaista ideoita ja näkemyksiään muille. Tätä osaamisen aluetta pääsee erityisesti kaupan alalla kartuttamaan.

Tomin työuraa ovat aina vahvasti ohjanneet myynti- ja tulostavoitteet, asiakaskokemuksen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, rekrytoinnit sekä tulevaisuuden osaajien löytäminen. Tämä on antanut hyvän pohjan hedhunterin tehtävään, jonka parasta antia on Tomin mielestä tutustua eri alojen yrityksiin ja pyrkiä löytämään heidän tarpeisiinsa sopivat työntekijät. Palkitsevinta on, että headhunterin työssä pääsee auttamaan hyviä ja osaavia henkilöitä uusille urapoluille.

Tiedätkö miksi työntekijäsi irtisanoutuu?

Usein yrityksissä panostetaan paljon rekrytointiin ja tulevaisuuden osaajien houkutteluun, mikä onkin mielestäni tärkeää. Siinä kentässä me headhunterit olemme vahvasti mukana. Headhunterin työssä keskustelemme paljon ihmisten kanssa, jotka ovat etsimässä työuralleen uusia tuulia. Näissä luottamuksellisissa keskusteluissa kuulemme  perustelut, miksi työpaikan ja tehtävän vaihto on tullut henkilölle ajankohtaiseksi. Tämä on laittanut minut pohtimaan sitä, että organisaatioissa kiinnitetään usein liian vähän huomiota siihen, miksi hyvä työntekijä irtisanoutuu.

Työelämä on muuttunut viime vuosien aikana nopeasti. Tämä on pakottanut organisaatiot arvioimaan työn tekemisen tapoja ja uudistamaan niitä. Toki eroavaisuudet eri ammattiryhmien välillä ovat suuret ja joillakin toimialoilla työn tekemisen muutostarpeet on vaikeampi toteuttaa. Nyt on jo nähtävillä, että tällä on vaikutusta työn houkuttelevuuteen. Osat toimialat koetaan tämän vuoksi vähemmän houkutteleviksi, koska omat mahdollisuudet vaikuttaa työn suorittamiseen puuttuvat.

Olen havainnut, että joillakin toimialoilla headhunterin yhteydenottoon suhtaudutaan, kuten lehtimyyjän soittoon ja toisella toimialla yhteydenotto on toivon pilkahdus paremmasta tulevaisuudesta.

Toimialojen väliset erot työn houkuttelevuudella ovat kasvaneet selvästi. Organisaatiot ja yritykset, jotka eivät ole kyenneet pysymään muutoksessa mukana tai työtehtävän luonteen vuoksi muutokset ovat hankala toteuttaa, koetaan selvästi vähemmän houkuttelevina.  Siellä tarvittavan työvoiman puuttuminen on jo arkipäivää. Tarvittavan työvoiman puuttuminen taas kuormittaa olemassa olevan henkilöstön jaksamista äärirajoille. 

Kokemukseni mukaan työntekijät sitoutuvat organisaatioon, jos he voivat samaistua sen arvoihin ja siellä vallitsevaan kulttuuriin. Työntekijöille tarjotaan haastavia työtehtäviä, luotetaan, arvostetaan ja huomioidaan niin emotionaalisesti, henkisesti kuin taloudellisestikin. Organisaation kannalta tärkeintä on, että työntekijät suoriutuvat tehtävistään tuloksellisesti hyvin ja auttavat organisaatiota kehittymään, sekä kasvamaan.

Mitä useampi edellä mainituista asioista ei toteudu – asettaa se työntekijän pohtimaan omaa rooliaan ja on vain ajan kysymys, kun henkilö ilmoittaa aloittavansa uudessa organisaatiossa.

Seuraavassa kokemuksemme mukaan viisi yleisintä syytä, miksi hyvä työntekijä irtisanoutuu:

Työstä puuttuu tarkoitus tai sitä ei koeta merkitykselliseksi

Usein työelämässä olevilta kysyttäessä, minkälaista työtä he haluaisivat tehdä – harvemmin kuulee enää vastauksia, jotka liittyvät esimerkiksi rahaan, hienoon titteliin tai johonkin tiettyyn kaikkien tuntemaan yritykseen. Enemmän vastaukset liittyvät siihen, että työllä pitäisi olla jokin syvempi tarkoitus ja sen tulee olla merkityksellistä. Mielellään niin, että henkilö itse kokee pystyvänsä vaikuttaa asioihin omalla työpanoksellaan. Mikäli tämä ei toteudu on vain ajan kysymys, kun henkilön yhteystiedot ovat toisen organisaation nettisivuilla.

Ei mahdollisuutta vaikuttaa

Hyville työntekijöille yhtenäistä yleensä on se, että haluavat vaikuttaa ja tehdä asioita paremmin. Näin ollen, mikäli henkilölle ei anneta mahdollisuutta saada omaa ääntä kuuluviin, tehdä parannusehdotuksia, olla mukana kehittämässä asioita – voi henkilö aktivoitua työnhakuun.

Oma esihenkilö ja johtaminen

Voi olla, että olet törmännyt LinkedInissa englanninkieliseen ilmaisuun ”Employees don’t quit working for companies, they quit working for their bosses”. Asiaa ei voisi paremmin ilmaista. Valitettavasti esihenkilötehtävissä on ja tulee aina olemaan myös sellaisia henkilöitä, joiden ei koskaan olisi pitänyt esihenkilötehtäviin päätyä. Heidän puutteellisilla esihenkilötaidoillansa ja toimintatavoilla on suuri vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen.

Työnhakijat arvioivat tulevaa esihenkilöä samalla tavalla, miten palkkaava esihenkilö arvioi työnhakijan sopivuutta organisaatioon. Työnhakija valitsee työpaikan paljolti sen perusteella, minkälaisen vaikutelman esihenkilö on jättänyt organisaation johtamiskulttuurista rekrytointiprosessista.

Työssä ei ollut mahdollisuuksia kehittyä tai edetä

Palkitsevinta headhunterin työssä on se, että pääsee tutustumaan ja keskustelemaan itselle aiemmin tuntemattomien ihmisten kanssa. Keskusteluiden yhteydessä usein kysytään mikä herätti mielenkiinnon nyt haettavana olevaa tehtävään kohtaan – melko usein esiin nousee, että nykyisessä organisaatiossa ei ole etenemismahdollisuuksia tai henkilö kokee kehittymisensä pysähtyneen. Tällöin yhteydenotto headhunterilta avaa uuden mahdollisuuden kehittymiselle.

Työntekijän työtä ei arvosteta

Tämä toki linkittyy vahvasti aiempaan kirjoituksen kohtaan 3. Usein työn arvostuksen tunteen takana on työntekijän lähimmän esihenkilön huomioinnin vähäisyys tai sen puuttuminen. Yksi kuulluista esimerkeistä on tilanne, jossa esihenkilö ottaa itselleen täyden kunnian tehdystä työstä ja saavutuksista, jotka ovat kuitenkin muiden tiimin jäsenten aikaansaannosta. Arvostuksen puute saattaa myös tarkoittaa, että henkilö ei koe saavansa työstään sitä korvausta, joka hänelle kuuluisi. Tämän takia henkilö kokee arvostuksen puutetta ja tekee päätöksen oman työuran jatkumisesta jossain muualla.

Mainittakoon vielä, että yllä oleva listaus ei ole absoluuttinen totuus, vaan perustuu headhunterin työssä tapahtuneisiin kohtaamisiin ihmisten kanssa, jotka ovat pohtimassa työpaikan vaihtoa. Muita yleisiä syitä hyvän henkilön yllättävään irtisanoutumiseen ovat liian iso työtaakka, huono suhde työkavereihin, heikko työilmapiiri, joustamattomuus (esim. lomien tai etätyön suhteen) ja lupausten (esim. etuihin tai uralla etenemiseen liittyen) rikkominen.

Ollaan yhteydessä, kun organisaatiosi tarvitsee uusia tekijöitä tai olet itse hakemassa uutta suuntaa työurallesi.

Tomi Sohlman
Senior Headhunter
InHunt Group Oy
+358 40 775 7633

Jaa somessa:
avoin työpaikka ikoni

Rekrytointi tulossa?

Autamme mielellämme. Ota meihin
yhteyttä ja palaamme sinulle 24h sisällä.

Liity sisäpiiriin ja

Tilaa InHunt Groupin Uutiskirje

Vastaanota sähköpostiisi tieto uusista avoimista työpaikoista, blogi-postauksista ja podcast-jaksoista.

Uusimmat työpaikat
Resort General Manager
Henkilöstöjohtaja
Client Director
Tuotantojohtaja
Toimitusjohtaja
Uusimmat

Blogista

InHuntBlog_Kesäloma_headhunterin-soitto_1200x630px_plain
Kesäloma, laiturinnokka ja kuikan reviirillä soidinhuuto – ja Headhunterin soitto
Lue blogista, kuinka luottamukselliset keskustelut headhunterin kanssa voivat avata uusia uramahdollisuuksia ja miksi proaktiivinen rekrytointi tuottaa parhaat...
Hallituksen rotaatio, onko sitä_InHuntBlogi_1200x630px_plain
Hallituksen rotaatio, onko sitä?
Hallitustyö on suuressa murroksessa ja hyvä niin. Hallitusten merkitys yritysten uudistumisen voimavarana on parhaimmillaan niin suuri, ettei hallitustyöskentelyn...
InHunt Janne_Ilomäki_kyber_1200x630px_plain_2
Kumpi tulee kalliimmaksi: kyberhyökkäys vai kyberturvallisuus? 
Hallituspaikan haku -valmennusten ensimmäisessä alumnitilaisuudessa kuultiin hyviä asiantuntijapuheenvuoroja, joista yksi koski päivänpolttavaa aihetta sekin:...
InHunt Alumni_HannaKivela-Fujitsu_1200x630px_plain-2
Kestävä digitaalinen murros hallituksen agendalla
Hallituspaikan haku -valmennusten ensimmäinen alumnitapahtuma sai suuren suosion. Sali oli täynnä, tunnelma korkealla ja upeat puheenvuorot herättivät keskustelua...
yhteistyö kättely ikoni

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

  Ota yhteyttä ja
  palaamme sinulle
  24h sisällä.

  InHunt Group on perustettu vuonna 2008  ja on nyt Suomen suurin suorahakutoimija. InHunt toimii jo kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.  Lisäksi InHunt Groupilla on oma kansainvälinen suorahakuverkosto – InHunt World, joka kattaa 29 maata ja kokoaa parhaat paikalliset toimijat yhteen. InHunt apunasi – ympäri maailman.

  Tilaa uutiskirje

  YHTEYSTIEDOT

  myynti@inhunt.fi

  Äyritie 12 C (Forte)
  01510 Vantaa