Työnantaja – kiinnitä huomiota näihin asioihin työntekijän hakuprosessin eri vaiheissa

Pari vuotta sitten olin silloisessa työssäni pandemian aiheuttaman markkinamurroksen takia tilanteessa, jonka seurauksena aloin pohtia työuraani sekä seuraavaa steppiä. Olin lähtenyt uuteen tehtävään juuri pandemian kynnyksellä rakentamaan silloisen työnantajayrityksen kansainvälistymistä, mutta pandemia laittoi pahasti kapuloita rattaisiin. Kerroin mietteistäni esimiehelleni, koska näkymät olivat tilanteen takia pahasti sumussa ja tunsin, etten päässyt viemään tilanteessa suunnitelmiamme eteenpäin.

Aloin miettimään minkälaisessa roolissa pystyisin jakamaan osaamistani auttaakseni kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä. Huomasin, että InHunt haki niihin aikoihin uusia headhuntereita ja kysyin alalla olevalta vanhalta tuttavani hänen kokemuksistaan ja yleisesti alasta. Mielenkiintoni kasvoi ja päätin ottaa yhteyttä InHuntin toimitusjohtajaan ja selvittäkseni tarkemmin minkälaisella taustalla olevia headhuntereita he ovat etsimässä ja sopisiko oma taustani täydentämään joukkuetta. Asiat etenivät.

Ennen headhunterina aloittamista, olin toiminut laajasti myynnin, viennin ja markkinoinnin, tuotehallinnan sekä liiketoiminnan johtotehtävissä ja myös yrittäjänä työurani varrella. Uuden rakentaminen ja kehittäminen on ollut aina keskeisessä osassa omalla työurallani. On se sitten liittynyt myyntiin, kansainvälistymiseen, b2b-jakelukanavien rakentamiseen, myyntiyksikön tai -yhtiön käynnistämiseen ulkomailla tai yleisesti liiketoiminnan johtamiseen, näihin on usein liittynyt myös organisaation rakentaminen ja kehittäminen.

Uuden henkilön rekrytointi liittyy usein juuri uuden rakentamiseen ja yrityksen kehittämiseen, mutta tapahtuipa tavallinen henkilövaihdos sitten syystä tai toisesta, kannattaa muutos nähdä aina kehittymisen mahdollisuutena kaikille osapuolille.

Headhunterin tehtävässä pääsee näkemään hakuprosessia sekä palkkaavan yrityksen että ehdokkaiden näkökulmasta.

Saamme tutustua aika syvällekin toimeksiantajaorganisaation tilanteeseen ja suunnitelmiin, mihin suuntaan yritystä viedään ja minkälaisen osaajan kokoinen aukko pitäisi saada täytetyksi. Autamme haun toimeksiantajaa onnistumaan rekrytoinnissa ja kohtaamaan liiketoiminnan tarpeeseen sopivimmat osaajat.

Oikean henkilön löytämisellä osaksi organisaatiota saattaa tehtävästä riippuen olla hyvinkin merkittävä rooli yrityksen menestymisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Headhunterina olen päässyt näissä hyödyntämään aikaisempaa kokemustani uraltani ja koen tämän todella antoisana. Toisaalta saamme kuulla ehdokkaiden kanssa keskustellessamme mitä mielenkiintoisempia uratarinoita ja auttaa heitä urallaan uuteen ja kehittymään.

Asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota työntekijän hakuprosessin eri vaiheissa

Meidän headhuntereiden rooli on toimia sekä toimeksiantajan että ehdokkaiden tukena koko hakuprosessin läpi ja ohjata prosessia eteenpäin eri vaiheiden läpi mahdollisimman sujuvasti sekä toimeksiantajan että ehdokkaiden kannalta. Teki uuden työntekijän haun sitten itse tai rekrytointikumppanin, kuten headhunterin kanssa, nostan tässä esiin muutamia asioita, joihin kannattaa palkkaavana tahona kiinnittää huomiota uuden työntekijän hakuprosessin eri vaiheissa.

Nämä vaikuttavat hakuprosessin sujuvuuteen, hakijakokemukseen ja koko rekrytointiprosessin onnistumiseen. Hakijakokemusta korostetaan nykyään paljon, eikä turhaan, sillä osaajista kilpaillaan ja siksi hakuprosessiin kannattaa panostaa.

Päätöksentekijät määrittelevät hakuprofiilin

On tärkeää, että kaikki valintaan ja päätöksentekoon osallistuvat henkilöt ovat mukana määrittelemässä haettavan henkilön hakuprofiilia. Näin jokaiselle muodostuu selkeä ja yhtenäinen käsitys siitä, mitä haetaan ja mitkä ovat tärkeimmät valintakriteerit päätöksenteossa. 

Hakuprofiili toimii punaisena lankana koko hakuprosessin läpi ja ohjaa ulkopuolisen rekrytointikumppanin toimintaa soveltuvien ehdokkaiden löytämisessä. Mikäli varsinainen päätöksentekijä tulee vasta valinta- ja päätöksentekovaiheessa mukaan hakuprosessiin alkuperäisistä poikkeavilla profiilivaatimuksilla ja valintakriteereillä, niin hakuprosessi saattaa vesittyä ja haku voidaan joutua aloittamaan uudestaan alusta.

Aikatauluta rekrytointiprosessin eri vaiheet

Hakuprosessi on hyvä aikatauluttaa kalenteriin jo heti alussa. Se selkiyttää hakuprosessin aikajännettä, mahdollistaa aikavaraukset tarvittavilta henkilöiltä hakuprosessin vaiheisiin ja ohjaa yhteistoimintaa rekrytointikumppanin kanssa. Ilman selkeää sovittua aikataulua hakuprosessi ja itse päätöksenteko helposti venyy ja ehdokkaille ei kyetä viestimään hakuprosessin etenemisestä ennakoidusti. Epämääräiset ja venyvät valinta- ja päätöksentekoprosessit johtavat siihen, että kärkiehdokkaat katoavat käsistä.

Tämän päivän työmarkkinoilla hyville työntekijöille on ottajansa ja ehdokkailla saattaa olla useampikin hakuprosessi samanaikaisesti käynnissä. On hyvä kertoa hakuprosessissa eteneville ehdokkaille aikataulusta, jotta erityisesti potentiaaliset ehdokkaat osaavat varata omasta kalenteristaan tilaa tapaamisille.

Kannattaa varata kalenterista ainakin seuraavat ajankohdat:

Hakuprofiilin määrittely
Varatkaa uuden työntekijän valintaan ja päätöksentekoon osallistuvilta henkilöiltä yhteinen aika hakuprofiilin ja tärkeimpien valintakriteereiden määrittelyä varten.
Haastattelupäivät eri kierroksille
Haastattelupäivät kalenteriin, jotta vaadittavat päätöksentekijät ovat paikalla haastatteluissa.
Aika valintojen ja päätösten tekemiselle heti haastattelupäivän jälkeen
Heti haastattelun jälkeen tai seuraavana päivänä palaveri ajatuksien vaihtoon päätöksentekoon osallistuvien kesken, kun asiat ovat vielä tuoreeltaan muistissa. Tärkeää tehdä valintoja ja päätöksiä alussa määriteltyyn hakuprofiiliin perustuen.
Mahdolliset soveltuvuuskokeet tai vastaavat
Potentiaalisia ehdokkaita kannattaa informoida jo hakuprosessin edetessä mahdollisista soveltuvuuskokeista. Ulkopuolisia henkilöarviointipalveluja käytettäessä, varaa heiltä aika hyvissä ajoin arviointien tekemiseen sekä purkukeskustelulle.

Käy jatkokeskustelut yhtä aikaa kärkiehdokkaiden kanssa

Hakuprosessin lopussa pidettäviä finaalihaastattelukierroksia on yleensä kaksi tiiviillä aikavälillä, joista ensimmäisessä 4-6 henkilön joukosta valikoituu toiselle kierrokselle jatkokeskusteluun sekä mahdollisiin soveltuvuustesteihin kaksi kärkiehdokasta.

Jatkokeskusteluita kannattaa käydä yhtä aikaa valittujen kärkiehdokkaiden kanssa. Tämä sen takia, että mikäli yhden kärkiehdokkaan kanssa neuvottelu ei johdakaan sopimuksen allekirjoitukseen tai ehdokas vetäytyy, niin on vaihtoehto heti varalla ja keskustelut valmiiksi käynnissä. Tällä voidaan välttää valinta- ja päätöksentekoprosessin venyminen ja tilanne, jossa vaihtoehtoinen kärkiehdokas ehtii mahdollisesti tekemään sitoumuksia toisaalle ja vetäytymään prosessista.

Palkkahaitari markkinatilanteen mukaiseksi

Palkka-avoimuudesta on keskusteltu paljon viime aikoina. Vaikka palkkahaitaria ei toisikaan esiin julkisessa hakuilmoittelussa, niin palkkahaitari on tärkeä osa hakuprofiilin määrittelyä. Palkkahaitarin on oltava oikeassa suhteessa hakuprofiilissa määriteltyyn toiveiden tynnyriin ja markkinatasoon kyseisessä tehtävässä. Ulkopuolinen rekrytointikumppani, kuten headhunter, pystyy kokemuksellaan peilaamaan esitetyn palkkahaitarin osumista markkinatilanteeseen.

Kysymys palkasta sekä työsuhde-eduista tulee yleensä ensimmäisissä keskusteluissa ehdokkailta vastaan. Headhunter kuulostelee ehdokkaan toiveita suhteessa kokemukseen sekä haettuun tehtävään. On jo alkuvaiheessa saatava selville, että ehdokkaan odotukset ja palkkaavan tahon esittämä palkkahaitari kohtaavat toisensa. Ei kannata käyttää kenenkään aikaa hakuprosessiin turhaan ja vasta hakuprosessin loppuvaiheessa todeta, että valitun ehdokkaan palkkaodotukset ovat reippaasti yli palkkaavan tahon palkkahaitarin. Hakuprosessissa on tärkeä kuulostella markkinatilannetta kompensaatiotasoista.

Ehdot ja sopimusluonnos kannattaa olla valmiina ja molemminpuoliset odotukset hyvin selvillä ehdokkaan kanssa käytyjen keskusteluiden kautta, jotta valitulle ehdokkaalle on valmiina esittää tarjous ja työsopimusluonnos. Tässäkin selkeä ja ripeä toiminta antaa hyvän kuvan valitulle ehdokkaalle. Pitkitys ja kikkailu jättää tässäkin vain köyden pään vetävän käteen.

Martti Mäyry
Senior Headhunter
InHunt Group Oy

Jaa somessa:

avoin työpaikka ikoni

Rekrytointi tulossa?

Autamme mielellämme. Ota meihin
yhteyttä ja palaamme sinulle 24h sisällä.

Viimeisimmät

Uutiset

Henkilökuvassa

Headhunterimme

Liity sisäpiiriin ja

Tilaa InHunt Groupin Uutiskirje

Vastaanota sähköpostiisi tieto uusista avoimista työpaikoista, blogi-postauksista ja podcast-jaksoista.

Uusimmat työpaikat
Liiketoimintajohtaja
Toimitusjohtaja
HR-johtaja
Head of Sales, Process Industry
Hotellinjohtaja
Uusimmat

Blogista

Vastuullisuusstrategia vai vastuullinen strategia_InHuntBlogi_1200x630px_plain3
Vastuullisuusstrategia vai vastuullinen strategia
Vastuullisuuden asettamat vaatimukset tulevat aidosti muuttamaan yritysten liiketoiminnan muotoja. Hallituksella on avainrooli tässä muutoksessa.
InHuntBlogi_Tapani-Tuohimaa_plain
Headhunterin vinkit työnhakijalle: näin teet vaikutuksen ja myyt itsesi uuteen työpaikkaan
Senior Headhunter Tapani Tuohimaan vinkit työnhaussa vakuuttamiseen.
InHuntBlog-Mistä koostuu hallitushaun laatu – ja miksi laatu on tärkeää_plain2
Mistä koostuu hallitushaun laatu - ja miksi laatu on tärkeää?
InHunt Groupin hallitushakujen mallia on kehitetty systemaattisesti viimeiset viisi vuotta ja hakujen laadun tarkastelu on jatkuvaa
InHunt Groupin toimitusjohtajan ajatuksia hakijapalautteista_plain
InHunt Groupin toimitusjohtajan ajatuksia hakijapalautteista: “Tätä osasin odottaa, mutta yllätyin sen toistuvuudesta.” 
InHunt Groupin toimitusjohtaja Kari Juutilainen kävi läpi tuoreimmat sata InHuntille tullutta sanallista palautetta työnhakijoilta. Työnhakijat odottavat jo...
yhteistyö kättely ikoni

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

  Ota yhteyttä ja
  palaamme sinulle
  24h sisällä.

  InHunt Group on perustettu vuonna 2008  ja on nyt Suomen suurin suorahakutoimija. InHunt toimii jo kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.  Lisäksi InHunt Groupilla on oma kansainvälinen suorahakuverkosto – InHunt World, joka kattaa 29 maata ja kokoaa parhaat paikalliset toimijat yhteen. InHunt apunasi – ympäri maailman.

  Tilaa uutiskirje

  YHTEYSTIEDOT

  myynti@inhunt.fi

  Äyritie 12 C (Forte)
  01510 Vantaa