• Suomen isoin joukko Headhuntereita ja tiimityöskentely takaavat jokaiseen hakuun oikeanlaista osaamista
  • 12 systemaattista suohakuprosessia
  • Tarkka InHunt 2 x 360 alkutilanteen määrittely -> Yritys & Tehtävä
  • Viisi selkeää osa-aluetta tuotantovaiheessa: Määrittely -> Etsiminen -> Löytäminen ->  Valinta -> Päätös
  • Prosessin läpimenoaika jopa alle 4 viikkoa
  • 100% varmuus oikean henkilön löytämisestä
  • Kustannustehokkuus. Investointi ei perustu kertoimiin vaan konkreettiseen työhön.
  • Tuettu alkuvaiheen perehdytys ja seuranta