Ethnicity Business People Professional Occupation Office Concept

PiCompanyn Big Five soveltuvuustesti perustuu maailmalla yleisesti tunnettuun Big Five malliin.  Verkon yli tehtävässä testissä keskitytään viiteen työssä menestymisen kannalta merkittävimpään luonteenpiirteeseen; vakauden tarve, ulospäin suuntautuvuus, avoimuus, mukautuvuus ja tunnollisuus.

Testi toimii erinomaisesti valintaprosessin tukena sekä valinnan jälkeisenä johtamisen työkaluna:

 • Yleisesti hyväksytty, validi menetelmä
 • Yli 10 miljoonaa tehtyä testiä
 • 28 eri kieltä tuettuna mukaan lukien suomen kieli
 • Tehdään helposti verkon yli
 • Selkeät ja toimivat raportit
 • Saadaan henkilön persoonallisuudesta selkeä ja totuudenmukainen kuva
 • Pystytään peilaamaan myös tehtävässä vaadittaviin avainkompetensseihin
 • Nostaa rekrytointien laatua ja onnistumisvarmuutta
 • Vähentää virherekrytointeja
 • Lisää työssä pysyvyyttä
 • Saadaan arvokasta tietoa johtamisen tueksi

LATAA ESITE: BigFive-FIN