Suomessa on jo yli 20 000 vientiyritystä. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen on syntynyt yli 5 000 uutta vientiin tähtäävää PK-yritystä, niistä yli 70% eli reilut 3 500 palvelualalle. Uusien perustettavien yritysten tahtotiloja ovat enemmän kuin koskaan aikaisemmin kasvuhakuisuus ja kansainvälisyys.

Finnveran viime kesäkuussa julkaistussa vientikaupan rahoitusbarometrissä jopa yli puolet vastaajayrityksistä kertoi suunnittelevansa viennin aloittamista uusiin kohdemaihin. Vastaajat ilmoittivat tämän hetken tärkeimmiksi vientimaikseen seuraavat (TOP 10): Ruotsi (52%), Saksa (40%), Norja (26%), Venäjä (23%), Viro (22%), USA (20%), Iso-Britannia (17%), Ranska (16%), Kiina (15%) ja Puola (13%).

Kysyttäessä mihin maihin yritykset ovat suunnittelemassa vientikaupan aloittamista, esiin nousivat aika lailla samat maat, eli Saksa (14%), Ruotsi (13%), Norja (13%), USA (12%), Kiina (11%), Ranska (10%), Iso-Britannia (10%), Venäjä (9%), Tanska (8%) ja Kanada (6%).

 

Miten onnistua myynnissä?

InHunt Groupille ja InHunt Worldille tuli viime vuonna ennätysmäärä toimeksiantoja ja neuvontapyyntöjä suomalaisilta vientiyrityksiltä, jotka eivät ole vielä onnistuneet viennissään haluamallaan tavalla ja toivoivat siksi apua vientistrategioidensa jalkauttamiseen, erityisesti henkilövalintoihinsa. Lähes jokaisessa tapauksessa apua tarvittiin seuraavissa valintatilanteissa:

 

1. Vientimyyjät, jotka toimivat Suomesta käsin

• Hakukriteereinä mm. kielitaito, paikallistuntemus kohdemaissa (toimintatavat, kulttuuri yms.), paikalliset verkostot, näytöt onnistumisista aikaisemmin samoilla alueilla

→ InHunt Groupissa toimii Suomessa peräti kuusi Headhunteria, jotka ovat itse rakentaneet ja johtaneet menestyneitä vientiyrityksiä (vankka tehtäväosaaminen)

 

2. Vientimyyjät, jotka asuvat kohdealueilla joko työsuhteessa tai myyntiagentteina

• Hakukriteereinä paljolti samat, lisäksi varsinkin myyntiagentteja käyttäessä korostui se miten agentit saadaan sitoutumaan riittävästi juuri tähän päämieheen hyvän tuloksen varmistamiseksi

→ InHunt Worldin kansainväliset headhunterfirmat 31 eri maassa auttoivat esimerkillisen hyvin etsimään, löytämään ja houkuttelemaan sopivimmat henkilöt tehtäviin

 

3. Paikalliset jälleenmyyjäverkostot kohdemaissa

• Tärkein kysymys mikä nousi esille, oli se millä keinoilla saadaan rakennettua toimiva jälleenmyyjäverkosto. Eli kannattaako rakentaa Suomesta käsin vai etsiä paikalliset rakentajat eri maista?

→ InHunt Worldilta löytyy lääkkeet tähänkin

 

Kysy neuvoa!

Vienti on Suomen kansantaloudelle äärimmäisen tärkeä asia. Vientiyritykset ovat osoittaneet hienosti aktiivisuutensa kysymään neuvoja asiantuntijoilta, ennen kuin tekevät tärkeitä investointipäätöksiä. Me haluamme auttaa niissä tilanteissa, kun yritykset tarvitsevat henkilökuntaa vientinsä onnistumiseen ja myös pystymme auttamaan. Joten ota meihin yhteyttä, niin jutellaan ja katsotaan, miten saadaan vientiä eteenpäin.

 

 

Kirjoittanut,

Kari Juutilainen

Toimitusjohtaja

InHunt Group

+358 40 658 4242

kari.juutilainen@inhunt.fi