Usein työntekijät kokevat ikäviäkin yllätyksiä ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana uudessa työpaikassaan. Hyvin usein nämä yllätykset ovat osaksi itsestään johtuvia ja hoitamalla asiat hyvin rekrytointiprosessin aikana pystyttäisiin niiltä suurimmaksi osaksi välttyä.