Hallituksen puheenjohtaja tai jäsen!

Kerro mielipiteesi ja osallistu kyselyyn https://web.norstatsurveys.com/survey/selfserve/53c/1905113

Etsimme vastauksia kaikilta toimialoilta, kaikenkokoisista yrityksistä ja yritys- ja organisaatiomuodoista.

Voit myös välittää linkkiä edelleen verkostoissasi ja hallituksissasi.

Customer Advocates on Board tutkii asiakaskokemuksen merkitystä yritysten ja organisaatioiden hallitusten strategisessa päätöksenteossa. Tutkimus tehdään nyt kolmannen kerran: vuosina 2015 ja 2017 tehtyjen tutkimusten tulosten mukaan hallitusten asiakasymmärrys oli edelleen heikolla tasolla. Hallitusten jäsenet ja puheenjohtajat arvioivat asiakasosaamisensa lähes yhtä hyväksi kuin talous-, liiketoiminta- ja strategiaosaamisensa. Silti vain harva tunnisti asiakaskäyttäytymisen muutokset etukäteen ja osasi kääntää ne kilpailueduiksi. Monille muutokset tulivat yllätyksenä. Tulosten pohjalta julkaistiin 2018 myös kirja Nyt olisi nuijalle töitä asiakasymmärrystä hallitustyöhön (mm. HHJ-aineistolistalla).

Mikä on tilanne tänään? Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla, ja asiakkaiden tarpeet ja muuttuva käyttäytyminen asettavat jatkuvasti uusia haasteita yritysten strategiselle päätöksenteolle ja hallituksen osaamisvaatimuksille.

  • Mistä hallitus tietää, että strategiaa pitää muuttaa asiakaskäyttäytymisen perusteella?
  • Ohjaako asiakaskokemus strategista päätöksentekoa?
  • Kuinka strategisten päätösten vaikutusta asiakaskokemukseen mitataan?

Vastaa ja vaikuta! Kyselyn toteuttaa InHunt Group, Suomen suurin suorahakutoimija. Olemme auttaneet vuosien varrella tuhansia yrityksiä henkilöhauissa asiantuntija- ja päällikkötehtävistä johtajapositioihin sekä toimitusjohtajiin. Teemme myös hallitushakuja: tutustu InHunt Groupin omaan hallituspooliin.

Kyselyyn vastataan anonyymisti, ja tulokset ovat syksyllä 2019 kaikkien hyödynnettävissä maksutta.

Lisätietoja: InHunt Group, Johtaja Board Competencies, Senior Headhunter Tarja Ilvonen tarja.ilvonen@inhunt.fi, +358 50 569 1921.