Yhä useammat yritykset hakevat hallituksiinsa ulkopuolista osaamista ja näkemystä. Kehityssuunta on tervetullut – yritysten uudistumisen kulmakivi, strategia, varmasti paranee, kun useammat ja erilaiset viisaat päät lyödään hallitusti yhteen, hallituksessa.

Ne ajat, jolloin ulkopuolinen hallituksen jäsen löytyi tuttavapiiristä, ovat ohi. Tänä päivänä haetaan ennen kaikkea erinomaista kokemustaustaa yhdistettynä tiettyyn osaamiseen, vaikkapa kansainvälistymisen tueksi tai digitaalisten palveluiden strategiseen kehittämiseen.

Hallitustyössä lähtökohtana on vankka yritysjohtamisen osaaminen ja tyypillisesti henkilöllä on jo kokemusta hallitustyöstä. Hallitustyökin itsessään kehittyy ja muuttuu, on suorastaan murroksessa sekin. Siksi hyvä rotaatio ja hallitustyön jatkuva aktiivinen kehittäminen on uudistumisen luonteva edellytys.

Työurien pirstaloituessa yhä useampi kokenut johtaja näkee itsensä useissa rooleissa, yrityksensä johtotehtävässä mutta mielellään myös jonkun muun tai muiden yritysten hallituksissa.

InHunt Groupin hallituspooli perustettiin viime talvena ja se on saavuttanut huikean suosion lyhyessä ajassa. Eikä ihme, sillä pooli on uudenlainen kanava sekä yrityksille että hallitustyön ammattilaisille tai sellaiseksi kehittyville löytää toisensa. Kun keskiössä on Headhunterin arvioima kokemustausta ja henkilötyyppi yhdistettynä juuri haluttuun ja prosessimme avulla varmistettuun osaamiseen, tuloksena on loistava loikka yrityksen hallitustyössä.

Poolin jäsenistä noin puolet on pääkaupunkiseudulta ja puolet kattavasti muualta Suomesta. Osaamisalueet jakautuvat laaja-alaisesti: merkittävimmät alueet ovat kansainvälinen liiketoiminta, strategia ja myynti. Muina lähes tasavahvoina alueina on poolissa edustettuna digitalisaatio-osaaminen, asiakasymmärryksen hyödyntäminen, rahoitus ja yrityskaupat, sekä start-up toiminta. Myös erilaiset teknologiat ja kanavajohtaminen löytyvät poolin osaamisrepertuaarista.

Usein osaamisen lisäksi toivotaan myös neutraliteettia; haettava henkilö voi hyvinkin olla nimekäs, mutta mielellään ei entuudestaan kenenkään hallituksen jäsenen tai yrityksen toimivan johdon tuttava. Tällaiset kandit hallitukseenne löydät meiltä InHunt Groupin poolista, nopeasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä ja etsitään teille tarpeisiinne sopiva hallituksen jäsen!

Kirjoittanut,

Tarja Ilvonen

Johtaja Board Competencies, Senior Headhunter