Ennen InHunttiin siirtymistä toimin Sampo Ryhmässä sekä Op Ryhmässä rahoitus ja sijoitusjohtajana. Vastuualueitani olivat mm. aluevastuut, sijoitusvastuut, rahoitusvastuut nimetyissä asiakkuuksissa ja tulosvastuita organisaation osissa. Erityisellä lämmöllä suhtaudun noihin pankki ja varainhoitotoiminnan aikoihin, jotka olivat vahvaa kasvun aikaa, ennen korporaatiokahleiden syntymistä. Töitä tehtiin apinan raivolla, selkeällä mallilla ja asiakasta unohtamatta. Toiminta oli tuottavaa sekä yritykselle sekä sen asiakkaille. Riskin kyllä molemmat osapuolet tunnistivat ja niistä sovittiinkin face-to-face pääsääntöisesti.

Viihdyin pankki ja varainhoitotoiminnassa hyvin, sillä oma toiminnallinen vapauteni oli keskimääräistä suurempaa. Molemmissa yhtiöissä tuolloiset johtajat, saivat rakennettua yritykseen hyvän ja aktiivisen hengen. GE-johtamisen malli, jossa 10% vähiten tuottavia tai muuten yrityksen henkeä vahingoittavia yksilöitä lanattiin (vaihdettiin siis toisiin), oli yksi avaintekijä noihin menestyksen vuosiin.  

Omalla kohdallani läheiset ihmiset lähtivät yrityskaupan tai organisaatiomuutoksen vuoksi; Sampo Pankin myyminen Danskelle ja myöhemmin Pohjola Varainhoidon sulauttaminen OP ryhmään. Pelikenttä muuttui ja yrityskulttuurin kehitysprosessi koki stopin. Tarkastelijasta ja hänen näkökulmastaan riippuen asiaa voi pitää huonona tai hyvänä. Itselleni oli hyvin nopeasti selvää, että tapahtuneet muutokset olivat peruuttamattomia, enkä ole laitos- tai korporaatiotyyppi.

InHunt hakee systemaattisesti asiakkailleen tuottavimpia yksilöitä, välillä luovaa tuhoa käyttäen. Mutta sehän on pelin henki, niin osakkeisiin kuin ihmisiinkin sijoittaessa. On usein kannattavampaa ja ehkä ainutkin keino vaihtaa ihmisiä, sen sijaan että vääntelehditään polttavaa onnetonta sadetanssia, joka ei johda mihinkään… tai johtaa kyllä turhiin kuluihin sekä menetettyyn työtehoon.

On ollut hienoa päästellä kunnolla työpaikassa, joka on vapaa korporativismin pakkopaidasta. InHuntissa annamme yhteisössämme työskenteleville vapauden olla oma itsensä. Taloudellisessa mielessä InHuntissa voit ansaita onnistuessasi enemmän kuin yksityispankkiiri. Voit samalla tehdä asiakkaiden todellisiin tarpeisin pohjautuvia tuottavuutta kasvattavia ratkaisuja työmarkkinoilla.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta olemme myös jalkauttaneet Suomeen useita isojakin kv-yrityksiä. Nykyvauhti on pari uutta filiaalia tms. Suomeen per kvartaali. Toiminta on sen verran nopeasykkeistä, että nämä kuviot on toteutettu ilman julkisia organisaatioita tai yritystukia. InHunt Groupin kasvu ja kehitys perustuu haluun kasvaa oman yrityskulttuurin kautta. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme hankkimaan ja pitämään osaavimmat työntekijänsä paremman huomisen luomiseksi. Uskomme myös muutoksen tapahtuneen: työmarkkinoilla suorahaulla on huomattavasti suurempi rooli yhteiskunnan moottorin pyörittämisessä, kuin monet tahot haluavatkaan edes tunnustaa.

Asiakasymmärrys InHuntissa tarkoittaa, että jokainen kohtaaminen headhunterimme kanssa kannattaa aina. Otatpa yhteyttä missä asiassa tahansa, tärkein tehtävämme on luoda kohtaamisessa lisäarvoa asiakkaillemme. Asiakkaan luottamus on hankittava joka päivä uudestaan. Tähän on jokainen InHuntissa työskentelevä sitoutunut. Ymmärrämme, että se on molemminpuolinen menestyksen avain. Ota meihin yhteyttä!

Kirjoittanut,

Markku Miettinen

Talousjohtaja, Headhunter

InHunt Group Oy