Hallituksen jäsen tai puheenjohtaja!

Kerro mielipiteesi ja osallistu kyselyyn 

Etsimme vastauksia kaikilta toimialoilta, kaikenkokoisista yrityksistä ja yritys- ja organisaatiomuodoista. Voit myös välittää linkkiä edelleen verkostoissasi ja hallituksissasi.

Customer Advocates on Board tutkii asiakaskokemuksen merkitystä yritysten ja organisaatioiden hallitusten strategisessa päätöksenteossa. Tutkimus tehdään jo neljännen kerran: vuosina 2015,  2017 tehtyjen tutkimusten tulosten mukaan hallitusten asiakasymmärrys oli edelleen heikolla tasolla. Hallitusten jäsenet ja puheenjohtajat arvioivat asiakasosaamisensa lähes yhtä hyväksi kuin talous-, liiketoiminta- ja strategiaosaamisensa. Silti vain harva tunnisti asiakaskäyttäytymisen muutokset etukäteen ja osasi kääntää ne kilpailueduiksi. Monille muutokset tulivat yllätyksenä. Tulosten pohjalta julkaistiin 2018 myös kirja Nyt olisi nuijalle töitä – asiakasymmärrystä hallitustyöhön (mm. HHJ-aineistolistalla). Vuoden 2019 tulokset osoittivat selkeää kriittisyyden kasvua tätä strategisesti tärkeää aihetta kohtaan.

Mikä on tilanne tänään? Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla, ja asiakkaiden tarpeet ja muuttuva käyttäytyminen asettavat jatkuvasti uusia haasteita yritysten strategiselle päätöksenteolle ja hallituksen osaamisvaatimuksille.

  • Mistä hallitus tietää, että strategiaa pitää muuttaa asiakaskäyttäytymisen perusteella? 
  • Ohjaako asiakaskokemus strategista päätöksentekoa? 
  • Kuinka strategisten päätösten vaikutusta asiakaskokemukseen mitataan? 
  • Millaista uutta osaamista hallitukseen tarvitaan?

Vastaa ja vaikuta! Kyselyyn tästä

Kyselyn toteuttaa InHunt Group, Suomen suurin suorahakutoimija. Olemme auttaneet vuosien varrella tuhansia yrityksiä henkilöhauissa asiantuntija- ja päällikkötehtävistä johtajapositioihin sekä toimitusjohtajiin. Teemme myös hallitustason hakuja, sekä hallituksiin että Advisory Boardeihin: tutustu InHunt Groupin omaan hallituspooliin.

Kyselyyn vastataan anonyymisti, ja tulokset ovat syksyllä 2021 kaikkien hyödynnettävissä maksutta.       

Lisätietoja: InHunt Boards Oy, CEO, Johtaja Board Competencies Tarja Ilvonen tarja.ilvonen@inhunt.fi, +358 50 569 1921.