Työpaikan vaihtamiseen liittyy aina riskejä, mutta myös se fakta, että se on yleensä nopein tapa nostaa omaa tulotasoa. Sanotaan myös, että raha tai palkka ei suinkaan ole se tärkein asia, kun etsii tai valitsee uutta työpaikkaa. On kuitenkin paljon työntekijöitä, joille työpaikka on vain työpaikka ja näin heille isompi kuukausipalkka on usein jo tarpeeksi iso houkutin siirtyä toisen työnantajan palkkalistoille.

Usein, kun puhun asiakkaiden kanssa suorahausta ja siitä, mitä asioita yrityksen pitäisi pystyä tarjota, jotta headhunting -projektilla on parhaat edellytykset onnistua, seuraavat kolme asiaa nostan aina esille:

– Uusi tehtävä on selkeä steppi eteenpäin uralla

– Uusi tehtävä ja yritys tarjoaa henkilölle mahdollisuuden kehittyä

– Uudessa tehtävästä maksettava korvaus on parannus edelliseen

Vähintään kaksi kolmesta edellä mainituista asioista olisi tärkeää täyttyä, vaikkakin listan ensimmäinen on ehkä sellainen, joka useimmiten jää toteutumatta ja ihan luonnollisesta syystä. Jos olet esimerkiksi jo hyvin korkeassa asemassa, niin silloin harvemmin enää haetaan parempaa titteliä, vaan pikemmin uusia haasteita, uudessa ympäristössä ja ehkä vieläkin parempaa tulotasoa.

Jos yritys tarjoaa selkeästi yleistä markkinatasoa kovempaa palkkaa, headhunter voi olla erittäin varma siitä, että tulee löytämään ehdokkaita, jotka ovat halukkaitta kuulemaan lisää. Vaikka raha ei ehkä ole se tärkein syy työpaikan vaihtamiselle, on se kuitenkin sellainen asia, joka aina aktivoi potentiaalisen ehdokkaan mielenkiinnon. Hyvin monet yritykset eivät ymmärrä pitää huolta työntekijöidensä tulotason kehityksestä automaattisesti. Näin kun headhunterin soitto tulee sopivassa kohdassa, saa se liikettä aikaiseksi.

Silloin tällöin headhunterin keskustelut johtavat siihen, että ehdokas ymmärtää olevansa ns. palkkakuopassa ja sen sijaan, että tarttuu headhunterin tarjoukseen, alkaa hän käydä keskusteluja nykyisen työnantajansa kanssa omaan palkkaan liittyen. Niissä tilanteissa yleensä näkee sen, mikä on oma todellinen arvo yritykselle. Jos esimies ei laita tikkuakaan ristiin asian eteen, silloin on varmaan muutenkin parempi pakata tavarat ja lähteä jonnekin muualle. Mikäli taas esimies ymmärtää tilanteen ja lähtee heti tarjoamaan parempaa sopimusta, on se yleensä merkki siitä, että työntekijä on heille tärkeä.

Toki tuossa kohtaa sopii kysyä, miksi palkankorotus ei ole tapahtunut aiemmin? Miksi täytyy odottaa tilannetta, jossa työntekijä saa jostain muualta selkeästi paremman tarjouksen. Toki tuntuu, että monen yrityksen johto miettii asiaa siltä kantilta, että jos nykyinen henkilöstö on tyytyväinen tulotasoonsa, on turha sitä lähteä vapaaehtoisesti korottomaan. Tämän seurauksena kasvaa riski siitä, että hyvä työntekijä nostaa kytkintä ilman, että antaa nykyiselle työnantajallensa edes mahdollisuutta neuvotteluun, kun se headhunterin soitto sieltä yllättäen tulee.

Teemu Ruuska