Osa 1: Johtajuus ja johtajuuden murros

Johtaminen on murroksessa ja kenenkään ei enää tarvitse tyytyä huonoon johtamiseen. Mitä hyvältä johtajuudelta edellytetään, mistä kaikesta siinä on kyse ja miten omaa johtajuuttaan voi kehittää? 

Senior Headhunter Terhi Ahokas InHuntilta keskusteli aiheesta pitkänlinjan johtajan ja hallitusammattilaisen Heini Pirttijärven kanssa. Heini on seurannut johtajuuden murrosta aitiopaikoilta. Hänet on usein kutsuttu yritykseen tilanteessa, jossa yritys on kohdannut jonkun kriisin. Hän on tottunut luotsaamaan yrityksiä läpi vaikeiden paikkojen sekä operatiivisen johtajan kuin hallituksenkin näkökulmasta. 

Tässä kaksiosaisessa blogissa pääset tutustumaan aiheeseen tarkemmin.

Hyvä johtajuus lähtee luottamuksen rakentamisesta

Hyvä johtajuus rakentuu useammasta tukipilarista, joista ensimmäisenä Heini nostaa esiin luottamuksen herättämisen. Luottamuksen herättäminen on kaiken keskiössä. Monista asioista on vaikea puhua niiden oikeilla nimillä, mutta jos puhuu asian vierestä, tai väärillä termeillä, synnyttää se epäluuloa. 

Luottamuksen saavuttamiseen auttaa se, että on viestinnässään selkeä ja johdonmukainen sekä on riittävästi esillä ja läsnä. Erinomaisen hyviä tuloksia voi saavuttaa antamalla myös pieni palanen itsestään ja pyrkimyksellä synnyttää mahdollisimman avoin yhteistyö. Tällä mahdollistaa psykologisesti turvallisen toimintaympäristön. Menestystä saavutetaan parhaiten olemalla oma itsensä.

Johtajana menestyminen vaatii aitoa välittämistä ja läsnäoloa

Toisen arvostus ja välittäminen ovat keskeisiä elementtejä hyvässä johtajuudessa. 

Välittämisen arkisia keinoja ovat aktiivinen ja johdonmukainen viestintä,  kuuntelu sekä tilan antaminen sille, että henkilökunta voi nostaa esiin vaikeitakin asioita. Nämä tekijät ovat avainasemassa yrityksen menestymisen kannalta. Numeroista nähdään menneisyys, asiakaspalaute kertoo nykyhetken ja henkilöstöpalaute peilaa usein tulevaisuuteen. Kun on pystynyt luomaan turvallisen ympäristön, niin henkilökunnalta kyllä kuulee miten asiat ovat, kunhan menee omana itsenään henkilökunnan pariin. 

Yksi välittämisen ja toisen arvostuksen olomuoto on aito läsnäolo. Se luo turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä, joskin vaatii johtajalta johdonmukaista, selkeää ja strukturoitua toimintaa kaikissa tilanteissa.

Läsnäolo on kovasti muuttunut viime aikoina inhimillisempään ja aktiivisempaan suuntaan, kiitos uusien digitaalisten muotojen. Nykyaikaisilla työkaluilla on kaikilla organisaation jäsenillä mahdollisuus olla läsnä myös henkilöiden kanssa, jotka työskentelevät etätoimistosta, toisesta maasta tai toiselta paikkakunnalta käsin. Tärkeää näissä kohtaamisissa on tuoda omat kasvot sekä tunnetilat peliin. Näitä digitaalisia työkaluja onkin, kiitos pandemian, otettu käyttöön varsin menestyksekkäästi ja ne ovat monessa organisaatiossa osa arkea. Paras läsnäolon olomuoto on kuitenkin se, että on tarvittaessa käytettävissä ja lähestymisen kynnys on matala.

Blogiartikkelin kirjoittaja:

Terhi Ahokas

Senior Headhunter, InHunt Group Oy

 

Aiheesta lisää 21.6.2022 julkaistavassa InHunt podcastissa ja blogin toinen osa julkaistaan 22.6.2022.