Osa 2: Johtajuus ja johtajuuden murros

Johtaminen on murroksessa ja kenenkään ei enää tarvitse tyytyä huonoon johtamiseen. Mitä hyvältä johtajuudelta edellytetään, mistä kaikesta siinä on kyse ja miten omaa johtajuuttaan voi kehittää. 

Senior Headhunter Terhi Ahokas InHuntilta jatkaa keskustalua aiheesta blogin toisessa osuudessa yhdessä pitkänlinjan johtajan ja hallitusammattilaisen Heini Pirttijärven kanssa. Heini on seurannut johtajuuden murrosta aitiopaikoilta. Hänet on usein kutsuttu yritykseen tilanteessa, jossa yritys on kohdannut jonkun kriisin. Hän on tottunut luotsaamaan yrityksiä läpi vaikeiden paikkojen sekä operatiivisen johtajan kuin hallituksenkin näkökulmasta.

Blogin ensimmäinen osa on ilmestynyt 15.6.2022 ja on luettavissa täältä: Osa 1: Johtajuus ja johtajuuden murros

Miten rakentaa avoin kulttuuri?

Jos yrityksessä ei lähtökohtaisesti ole avointa kulttuuria on kulttuurimuutoksen läpivienti pitkä, joskus jopa useamman vuoden työ. Parhaat tulokset saavutetaan osallistamalla ja sitouttamalla organisaatio arvojen työstämiseen. 

On käytävä avointa keskustelua siitä, mitä yleensä ottaen kulttuurilla tarkoitetaan ja millaiseksi haluamme yhdessä meidän yrityksemme kulttuurin rakentaa. Kun saamme kulttuurin näkymään arjessa ja se on hyvin johdettu sekä siihen on kaikkien helppo sitoutua, tuo se yritykselle selkeän kilpailuedun.

Johtajan omaa jaksamista ei tule unohtaa

Vaikeina aikoina niin johtajan kuin hänen lähitiiminsä on pidettävä myös huolta itsestään ja toisistaan. Kun pöydällä on paljon, korostuu priorisointi ja se on syytä tehdä yhdessä oman tiiminsä kanssa. Päättää mikä on kaikkein keskeisintä ja minkä voi jättää vähemmälle huomiolle. 

Tämä siksi, että johtajan on oma innostus, innostavuus ja energisoivuus on edellytys, sille että yhdessä tiimin kanssa päästään kirkkaaseen tavoitteeseen.

Rohkeasti hyppäämällä uuteen ja tuntemattomaan – oppii parhaiten

Heini kannustaa kaikkia rohkeasti hyppäämään johonkin sellaiseen, joka on itselle uutta ja tuntematonta ja jossa joutuu osin epämukavuusalueelleenkin. Hänen omat parhaat johtamisopit ovat peräisin haastavasta ympäristöstä Moskovassa nuorena johtajana toimisesta. Siellä vaadittiin kykyä toimia nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa oli hyväksyttävä se, että on asioita joihin voi vaikuttaa ja joihin ei. Silloin on keskityttävä tekemään parhaansa siinä mihin voi vaikuttaa. 

Näistä kokemuksista on paljon hyödynnettävissä tässä ajassa, joka myös vaatii rohkeutta ja jossa on selvää, että muutos on pysyvää.

 

Blogiartikkelin kirjoittaja:

Terhi Ahokas

Senior Headhunter, InHunt Group Oy

Lisää aiheesta aiemmin 15.6.2022 ilmestyneestä blogin ensimmäisestä osuudesta  ja 21.6.2022 julkaistusta InHunt podcastista.