Miten osaamisen jatkuva kehittäminen luo kestävää menestystä | Tapio Huttula

Sitran 2018 syksyllä alkanut Osaamisen aika -hanke on edennyt raportointivaiheeseen. Tapasimme Sitran vanhemman neuvonantajan Tapio Huttulan ja pääsimme keskustelemaan hankkeessa tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä aivan tuoreeltaan!

Käsittelemme sitä, miten ympärillämme vaikuttavat megatrendit – teknologian kehittyminen, väestörakenteen muutos, ilmastonmuutos, taloudellisen kasvun perusta ja verkostomainen vallankäyttö – kaikki haastavat osaamista ja sen kehittämistä. 

Vieraana: Sitra Senior Advisor, FT Tapio Huttula
Juontaja: Tuuli Paasilehto, Senior Headhunter, InHunt Group

Osaamisen kehittäminen on väline muuttaa maailmaa ja pärjätä muutoksessa yksilö-, yritys- ja yhteiskunnan tasolla

Osaamisen aika -hanke on tarjonnut keskusteluyhteyden lukuisille osaamisen kehittämisen sidosryhmille. 30 sidosryhmätoimijaa sitoutuivat hankkeessa tekemään yhteistyötä yhteisen päämäärän eteen. Tahtotilana on mahdollistaa kaikille jatkuva elinikäinen oppiminen, kehittää mahdollistavaa koulutusjärjestelmää sekä kehittää oppivaa työelämää, jossa osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista. Näin voitaisiin varmistaa määrällisesti ja laadullisesti oikeanlaisia osaajia eri alueiden tarpeisiin ja rakennetaan pohjaa Suomen kestävälle menestykselle.

Tässä keskustelussa headhunterin kapea, arkinen ja hyvin käytännöllinen näkökulma kohtaantohaasteisiin, yritys- ja yksilötasolla, yhdistyy kohtaantohaasteen isoon kuvaan. Keskustelemme osaamisidentiteetistä, joka ihmisille kertyy koko elämänkaaren aikana. Pystyvän ja vastuullisen roolin ottaminen omasta menestyksestä työmarkkinoilla edellyttää elinikäisen oppimisen lisäksi kykyä reflektoida omaa osaamisidentiteettiään. Osaamisidentiteetti haastaa ammatti-identiteetin, joka nykyisillä työmarkkinoilla ei riitä takaamaan ihmisille jatkuvaa ja kestävää menestystä työmarkkinoilla. Osaamisen kehittämisestä vastuu jakautuu yksilölle, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Osaamisen aika -hanke on päätymässä ehdottamaan systeemistä muutosta, joka haastaa kaikki osaamisen kehittämisen osapuolet toimimaan yli omien (siilo)rajojen. Elinikäisessä oppimisessa kannattaa asettaa yksilö kokonaisvaltaisen tarkastelun keskiöön ja suunnitella hänen näkökulmastaan osaamisen kehittymisen reitti kokonaisuutena. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan poliittisilta päättäjiltä pitkäjännitteistä politiikkaa. Osaamisen kehittäminen on nähtävä investointina uudella tavalla – sen tuotot näkyvät yksilö-, yritys- ja yhteiskunnan tasolla. Alueellisessa koulutuksen suunnittelussa on lähdettävä alueen yritysten tarpeista. Suunnittelussa on hyödynnettävä laadukasta tietoa. Päätökset kehittämisestä on tehtävä mahdollisimman alhaalla organisaatioissa, lähellä yksilöä. Tiedolla johtaminen tarkoittaa, että tehtyjen valintojen ja päätösten tuloksia on seurattava ja oltava valmiina tekemään nopeita korjausliikkeitä. 

Filosofian tohtori (historia) Tapio Huttula toimii Sitrassa vanhempana neuvonantajana elinikäisen oppimisen alueella. Hän on aikaisemmin toiminut johtajana ammattikorkeakoulussa ja työelämäjärjestöissä. Hänellä on kokemusta myös erilaisista selvitysmies- ja asiantuntijatehtävistä.  Tuoreiden tutkimustulosten ja suositusten lisäksi tässä podcastissa kuullaan, mikä on Tapion ensimmäinen oppimiseen liittyvä muisto ja mitä hän haluaisi seuraavaksi oppia!

Tule mukaan keskusteluun! Kuulemme mielellämme, mitä ajatuksia keskustelumme herätti.

Tuuli Paasilehto
Senior Headhunter
InHunt Group

Jaa somessa:

Lisää kuunneltavaa

yhteistyö kättely ikoni

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

  Ota yhteyttä ja
  palaamme sinulle
  24h sisällä.

  InHunt Group on perustettu vuonna 2008  ja on nyt Suomen suurin suorahakutoimija. InHunt toimii jo kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.  Lisäksi InHunt Groupilla on oma kansainvälinen suorahakuverkosto – InHunt World, joka kattaa 29 maata ja kokoaa parhaat paikalliset toimijat yhteen. InHunt apunasi – ympäri maailman.

  Tilaa uutiskirje

  YHTEYSTIEDOT

  myynti@inhunt.fi

  Äyritie 12 C (Forte)
  01510 Vantaa