InHunt Group tarjoaa toimivat työkalut osaamisen selvittämiseen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseen. Pystymme myös tekemään kompetenssianalyysit organisaatioiden eri tasoille ja selvittämään esimerkiksi johtoryhmän osaamistason, vahvuudet ja mitä mahdollisia kehityskohteita löytyy.

Vaihtoehtona nettitesteille tarjoamme testikokonaisuuksia, joihin sisältyy ammattilaisten psykologien tekemät haastattelut ja analyysit ehdokkaista kirjallisesti sekä suullisesti.


BIG FIVE – Persoonallisuustesti

Ethnicity Business People Professional Occupation Office Concept

PiCompanyn Big Five soveltuvuustesti perustuu maailmalla yleisesti tunnettuun Big Five malliin.  Verkon yli tehtävä testi on nopea ja varma tapa saada hakijasta arvokasta lisätietoa.


Connector Ability

Businessman in the Office

Connector Ability mittaa henkilön kognitiivisia kykyjä eli esim. kykyjä havainnointiin, uuden oppimiseen ja ongelmien ratkaisuun. Testi on loistava apu rekrytoinnin varmistamisen tueksi.