Businessman in the Office

Connector Ability –testiä käytetään yleensä yhdessä Big Five persoonallisuustestin kanssa. Connector Ability mittaa henkilön kognitiivisia kykyjä eli esim. kykyjä havainnointiin, uuden oppimiseen ja ongelmien ratkaisuun. Testillä saadaan selville miten helposti testattava henkilö omaksuu uusia asioita ja kuinka hyvin/nopeasti hakija pystyy ratkaisemaan ongelmia hakemassaan työpaikassa.

• Yleisesti hyväksytty, validi menetelmä
• Tehdään helposti verkon yli
• Nostaa rekrytointien laatua ja onnistumisvarmuutta
• Vähentää virherekrytointeja
• Saadaan arvokasta tietoa johtamisen tueksi
• Lisää työssä pysyvyyttä

LATAA ESITE: Connector Ability-FIN