Nykyään monet hakevat yhä enemmän merkitystä työlleen. Kyseessä ei ole mikään trendi tai ohimenevä asia. Uskoisin, että tämä menee aika käsi kädessä koulutuksen, varallisuuden ja elintason kanssa. Kun on tarpeeksi korkea elintaso, on saanut matkustaa ja nähdä maailmaa. On saanut ostaa ja kuluttaa tarpeeksi merkkivaatteita ja esim. huipputeknologiaa. Ymmärtää myös nähdä asioita vähän Suomi-kuplan ulkopuolelle, niin jossain kohtaa ainakin joillekin iskee se, että haluaa antaa takaisin.

Monille se halu konkretisoituu myös siinä, että haluaa olla sellaisessa yrityksessä töissä, jonka missio, visio ja arvot ovat lähellä omiaan. Palkka ei ole enää se määräävä tekijä työpaikan valinnalle, kun taloudellinen tilanne on hyvällä tasolla. Nyt pystytään enemmän lähteä tekemään niitä asioita, joiden parissa aidosti haluaa olla. Halutaan myös ympärille osaavia kollegoita, jotka ajattelevat ja näkevät maailman samalla tavalla.

Myös työntekijäkokemuksen merkitys kasvaa päivä päivältä. Siihen vaikuttaa merkittävästi kokemus oman työn merkityksellisyydestä. Lisäksi asiat, kuten työkaverit, ilmapiiri työpaikalla, arvostus omaa työtä kohtaan, johto ja ennen kaikkea se, että työntekijä kokee tulevansa kuulluksi ovat tärkeitä asioita työntekijäkokemuksen kannalta.

On jo paljon yrityksiä, jotka ovat tiedostaneet nämä asiat pitkään. Sitten on myös luvattoman paljon yrityksiä, jotka eivät ole tehneet asialle vielä yhtään mitään. Näissä yrityksissä johto ajattelee lähinnä niin, että työntekijät saavat olla kiitollisia siitä, että heillä on työpaikka. On selvää, että näiden yritysten ja ennen kaikkea niiden johdon täytyy uusiutua erittäin nopeasti. Elämme maailmassa, jossa tietoa on koko ajan enemmän ja helpommin saatavilla. Näin työntekijät, joille työpaikka on vain työpaikka heräävät siihen todellisuuteen ennemmin tai myöhemmin, että on olemassa työpaikkoja, joissa aidosti viihdytään, työntekijöistä pidetään huolta ja heitä oikeasti arvostetaan.

Tulee myös olemaan aina vain haasteellisempaa rekrytoida uusia työntekijöitä, kun työnantajalta haetaan nyt ja tulevaisuudessa muitakin asioita, kuin kiinteää kuukausipalkkaa. Pandemian aikana työnhakijoiden vaateet ja toivelista on vain kasvanut entisestään. Nyt jo erittäin normaalina asiana näkee sen, että työnhakija etsii työpaikkaa, jossa on etätyömahdollisuus sekä vapaus valita mistä työnsä tekee.

Teemu Ruuska