Työnantajabrändi, työntekijäkokemus, työn merkityksellisyys ja tarkoitus, vastuu, arvostus ja vapaus. Siinä joitakin asioita, jotka tulevat yhä enemmän näkymään rekrytoinneissa vuonna 2022. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rekrytoinnista tulee yhä haastavampaa, kun hakijat ja potentiaaliset ehdokkaat hakevat seuraavasta työpaikastaan yhä useammin vähän muutakin kuin parempaa palkkaa tai hienompaa titteliä.

Seuraavassa käyn lyhyesti näitä asioita läpi, jotka eivät ole enää mitään trendejä, vaan aitoja asioita, joihin jokaisen yrityksen tulisi kiinnittää huomiota ja miettiä, miten ne saadaan aikaiseksi:

Työnantajabrändi

Työnantajabrändistä on jo puhuttu vuosia, mutta vieläkin on paljon yrityksiä, jotka eivät ole asialle tehneet mitään. Rekrytoinnin näkökulmasta sillä on erittäin positiivinen vaikutus. Parhaimmillaan niin, että yritys tunnetaan laajalti hyvänä työpaikkana tai sitten niin, että rekrytointikampanjan ja prosessin yhteydessä on panostettu siihen, että hakija saa helposti tietoa mielenkiintoisella tavalla tulevasta mahdollisesta työpaikasta.

Työntekijäkokemus

Työntekijäkokemus on todella monien asioiden summa. Yrityksen johto, työkaverit toimitilat, vapaus, vastuu, merkityksellisyys ja paljon muita asioita, kuten palkka vaikuttavat tähän.

Työn merkityksellisyys ja tarkoitus

Usein nämä kaksi asiaa kulkevat hyvinkin käsikädessä. Mikäli työllä on tarkoitus, koetaan se usein myös merkityksellisenä. Tämä on asia, joka on nostanut koko ajan enemmän päätään. Työntekijät ja työnhakijat painottavat tätä asiaa todella paljon siinä vaiheessa, kun he tekevät valintaa nykyisen ja tulevan työpaikan välillä

Vastuu

Se, että kokee pystyvänsä vaikuttaa ja jättää oman käden jälkensä asioihin on monelle myös iso asia. Tämä liittyy vahvasti myös johtamiseen. Turha mikromanageeraus pitäisi unohtaa ja antaa työntekijöille mahdollisuus tehdä asioita itsenäisesti.

Arvostus

Se, että työntekijä kokee arvostusta omaa työtä, osaamista ja panosta kohtaan, on hyvinkin tärkeää ja usein yksi osasyistä, miksi työntekijä turhautuu ja päättää vaihtaa työpaikkaa siinä vaiheessa, kun hän kokee, että näin ei ole.

Vapaus

Vapaus tehdä itsenäisiä päätöksiä mm. siitä, missä ja milloin työnsä tekee, on yksi asia, joka on pandemian myötä noussut erittäin paljon ylöspäin monen vaatimuslistalla. Etätyöskentely on asia, joka nousee lähes aina esiin työnhakijoiden kanssa ja ne yritykset, jotka eivät sitä aidosti mahdollista, tulee niillä olemaan entistä vaikeampaa löytää hyviä uusia työntekijöitä. 

Yllä oleviin asioihin, kun liitetään se fakta, että asiantuntija-, päällikkö- ja johtotasolla hyviä työntekijöitä liikkuu todella vähän aktiivisessa työnhaussa, on selvää, että monet yritykset tulevat olemaan isoissa ongelmissa siinä vaiheessa, kun tarvitsee rekrytoida uusia työntekijöitä vuonna 2022.

Teemu Ruuska