Haluatko toimitusjohtajaksi? Tässä kymmenen pointtia mitä se vaatii

Jaa somessa:

Olen Peter Koistinen ja haluan jakaa oman uratarinani kanssasi, tuleva toimitusjohtaja.

Kerron sinulle omaan toimitusjohtajakokemukseeni perustuen kymmenen keskeistä asiaa, joita toimitusjohtajan tehtävässä menestyminen edellyttää.

Kun minulle tarjottiin 90-luvun alussa toimitusjohtajan tehtävää perheyhtiössä isäni seuraajana, pohdin huolella mitä hyvältä toimitusjohtajalta vaaditaan. Päätin ottaa haasteen vastaan, ja se osoittautui yhdeksi elämäni parhaista päätöksistä. Työurani eteni myyntineuvottelijasta kehitysjohtajaksi ja sen jälkeen toimitusjohtajaksi. Toimitusjohtajana minulla oli mahdollisuus kehittää yrityksen strategiaa ja viedä liiketoiminta aivan uudelle tasolle.

Yksi merkittävimmistä saavutuksistani oli vahva teknologian ja automatisoinnin hyödyntäminen. Tuotannonohjausjärjestelmien hyödyntäminen vaati paitsi innovoimista ja taloudellisia panostuksia, myös paneutumista ja kärsivällisyyttä – määrätietoista työtä koko tiimiltämme.

Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on huolehtia yhtiön edusta

Siihen liittyy jatkuvan parantamisen ja kehittämisen filosofia käytännön toiminnan ohella. Liiketoiminnan kehitystyöhön käyttämämme vahva panostus osoittautui onnistuneeksi valinnaksi ja toimintatavaksi. 

Kasvatimme muutamassa vuodessa 20 henkilön yrityksestä yli 70 henkilön yrityksen, jonka liikevaihto kuusinkertaistui. Osallistuin itse useiden henkilöiden rekrytointiin ja johtoajatukseni oli palkata itseäni osaavampia henkilöitä. Myös tuotantotehtaiden määrä kasvoi. Alussa meillä oli Suomessa yksi tehdas ja lopulta liiketoimintamme menestyksen myötä meillä oli Suomessa kuusi tehdasta sekä yksi Puolassa. Vuonna 2013 tein exitin 400 henkilöä työllistävästä monikansallisesta konsernista.

InHunt Groupissa toimin Senior Headhunterina ja Pirkanmaan alueen aluejohtajana. Työssäni autan yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita löytämään avainhenkilöitä asiantuntijoiden, keskijohdon, ylimmän johdon sekä hallitustason tehtäviin. Olen omalla 30-vuotisella työurallani työskennellyt eri organisaatiotasoilla, mikä auttaa minua ymmärtämään toimeksiantajien henkilöstötarpeita ja ehdokkaiden käytännön työskentelyä sekä ajatusmaailmaa. Lopputuloksena kykenen asiantuntevasti auttamaan molempia osapuolia ja varmistamaan onnistuneen rekrytoinnin lopputuloksen.

Jokaisella on potentiaalia kasvaa ja kehittyä urallaan, ja toivon voivani tarjota inspiraatiota ja tietoa niille, jotka tavoittelevat menestystä toimitusjohtajana.

Johtamistaidot

Toimitusjohtaja johtaa koko yhtiön operatiivista liiketoimintaa ja on vastuussa organisaation suorituskyvystä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtaja hyödyntää tässä työssä oman johtoryhmänsä ammattiosaajia. Hyvä toimitusjohtaja ymmärtää, miten fiksuja alan ammattilaisia johdetaan nykyaikaisella tavalla. Hän luo edellytykset onnistumiselle ja osaa innostaa, kannustaa, motivoida sekä johdattaa tiiminsä kohti sovittuja tavoitteita. Hän tunnistaa jokaisen tiimin jäsenen vahvuudet ja tukee henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä.

Strateginen ajattelu

Yhtiön strategia päätetään usein hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyönä. Kehittämisessä kaiken kivijalka on selkeä strategia. Toimitusjohtaja kertyy arvokasta tietoa koko liiketoiminnasta, jota on hyvä hyödyntää strategian laatimisessa. Toimitusjohtaja analysoi markkinoita, kilpailuympäristöä ja organisaation vahvuuksia ja heikkouksia luodakseen suunnitelman, joka vie organisaatiota haluttuun suuntaan. Hän myös huolehtii strategian tehokkaasta toteutuksesta ja organisaatio pysymisestä kilpailukykyisenä.

Liiketoimintaosaaminen

Liiketoimintaosaaminen tarkoittaa ymmärrystä liiketoiminnasta kokonaisuutena. Olen nähnyt, että tämän ymmärrys on elintärkeää. Toimitusjohtaja tarvitsee syvää tietoa taloudesta, markkinoista ja kilpailuympäristöstä, jotta hän voi tehdä päätöksiä, jotka tukevat menestystä. Hän seuraa markkinatrendejä ja näkymiä saadakseen kattavan kuvan, miten organisaatio voi menestyä.

Päätöksentekokyky

Olen kantapään kautta kokenut, että toimitusjohtajan on tehtävä vaikeitakin päätöksiä, jotka vaikuttavat organisaation suuntaan ja menestykseen. Näitä päätöksiä voi olla esim. investoinnit, yritysostot, henkilöstöresurssien hallinta, strategisten suunnitelmien muokkaus – liiketoiminnan kehittäminen. Toimitusjohtajan on kyettävä ottamaan huomioon organisaation edut ja tavoitteet sekä arvioimaan riskejä ja mahdollisuuksia.

Kommunikointitaidot

Hyvä, selkeä ja tehokas viestintä on tärkeää niin organisaation sisällä kuin ulkopuolisten sidosryhmien ja osakkeenomistajien kanssa. Vuoropuhelun ja keskustelun merkitystä ei voi liikaa korostaa, sillä useampi ihminen näkee asiat laajemmin kuin yksi ihminen. Tehokkaassa viestinnässä korostuu kyky ilmaista selkeästi organisaation visio, arvot ja tavoitteet, pitää yllä avointa vuoropuhelua ja luoda luottamusta ja ymmärrystä organisaation ja sidosryhmien välille.

Muutosjohtaminen

Olen vuosia johtanut muutosta. Muutosjohtaminen on kriittinen taito, koska maailma, markkinat ja asiakkaiden odotukset muuttuvat ja yrityksen on kyettävä paitsi toimimaan ajassa, myös nähtävä ja valmistauduttava tulevaan. Toimitusjohtaja on vastuussa organisaation kyvystä sopeutua näihin muutoksiin. Hän ohjaa yhtiötä oikeaan suuntaan. Se edellyttää myös kykyä kehittää organisaatiokulttuuria sekä ohjata organisaatiota muutosten läpi.

 

Riskien hallinta

Toimitusjohtaja joutuu arvioimaan ja hallitsemaan riskejä, jotka voivat vaikuttaa organisaation toimintaan ja menestykseen. Tämä voi sisältää kansainvälisiä poliittisia vaikutuksia, markkinoiden epävakautta tai talouden laskusuhdanteita, mutta myös maineen johtamista, kilpailutilanteen ja lainsäädännön muutoksia. Toimitusjohtajan on kyettävä tekemään päätöksiä, jotka minimoivat riskien vaikutukset menestykselle.

Eettiset periaatteet

Yksi toimitusjohtajan keskeisistä vastuista on toimia eettisesti ja vastuullisesti organisaation ja sen sidosryhmien hyväksi. Hänen on varmistettava, että päätökset tukevat pitkän aikavälin menestystä huomioiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tämän merkitys on koko ajan yhä tärkeämpää ja se vaikuttaa organisaation maineeseen, sidosryhmiin ja menestykseen.

Tuloksellisuus

Osakeyhtiölaki sanoo, että osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Toimitusjohtajan on keskityttävä tulosten tuottamiseen ja varmistettava, että organisaatio saavuttaa tavoitteensa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tehokkaan resurssien ja kustannusten hallinnan ja sekä liiketoiminnan kasvun kautta. Tuloksellisesti toimiva yritys kykenee kehittämään liiketoimintaa ja varmistamaan toimintakykynsä myös pitkällä aikavälillä.

Johtamiskokemus

Aiempi johtamiskokemus ovat usein etu toimitusjohtajan roolissa. Toimitusjohtajan tehtävä on laaja, monipuolinen ja vaativa, ja aiempi johtamiskokemus antaa tarvittavaa näkemystä ja valmiuksia menestyä myös toimitusjohtajan tehtävässä. Se antaa arvokasta ymmärrystä organisaation toiminnasta ja auttaa tekemään parempia päätöksiä. Johtamiskokemus voi myös lisätä toimitusjohtajan uskottavuutta organisaation sisällä ja ulkopuolella.

Jokainen toimitusjohtaja on kerran aloittanut tässä roolissa, ottanut siinä ensimmäiset askeleensa. He eivät syntyneet valmiiksi toimitusjohtajiksi, vaan rakensivat kokemuksensa, taitonsa ja osaamisensa oman matkansa varrella.

 

Toimitusjohtajan tehtävään pääsy ei välttämättä ole helppoa, mutta se on saavutettavissa, kunhan omistaudut tietoisesti jatkuvalle oppimiselle, henkilökohtaiselle kehitykselle ja omien vahvuuksiesi tunnistamiselle.

 

Jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä johtajana, ja matkallasi voit ottaa oppia muiden menestystarinoista ja kokemuksista. Olipa unelmasi toimitusjohtajan tehtävästä akuutti tai tulevaisuuden tavoite, tärkeintä on, että luotat omiin kykyihisi ja otat rohkeasti askeleita kohti tavoitteitasi.

 

Toimitusjohtajan tehtävä voi olla haastava, mutta se on myös palkitseva. Se tarjoaa mahdollisuuden omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa organisaation kehitykseen, menestykseen ja positiivisen muutoksen tekemiseen.

 

Seuraa intohimoasi, ota oppia jokaisesta mahdollisuudesta ja ole avoin uusille haasteille. Unelmoi suurta, työskentele kovasti ja usko itseesi – voit saavuttaa sen, mihin pyrit.

 

Peter Koistinen
Area Director, Senior Headhunter
InHunt Group Oy

Jaa somessa:
avoin työpaikka ikoni

Rekrytointi tulossa?

Autamme mielellämme. Ota meihin
yhteyttä ja palaamme sinulle 24h sisällä.

Liity sisäpiiriin ja

Tilaa InHunt Groupin Uutiskirje

Vastaanota sähköpostiisi tieto uusista avoimista työpaikoista, blogi-postauksista ja podcast-jaksoista.

Uusimmat työpaikat
Työplus_logo
Toimitusjohtaja
Hallinto- ja talousjohtaja, ETLA
Toimitusjohtaja
Verkställande Direktör
Toimitusjohtaja | FC TPS Turku Oy
Uusimmat

Blogista

Rakennus- ja infra-alan_osaajat_InHuntGroup_plain
Miksi valita InHunt Group rakennus- ja infra-alan rekrytointeihin?
Luotettavaa ja tehokas tapa löytää parhaat osaajat rakennus- ja infra-alan tehtäviin. Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa sinua rakentamaan menestyvää tiimiä,...
hankinta-alan_osaajat_InHuntGroup_plain2
Panosta hankintaosaamiseen - vaikutat yrityksesi menestykseen
Hankinnat ovat liiketoiminnan keskeinen osa-alue, joka vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen. Ammattimaisesti hoidetut hankinnat tuovat yritykselle kilpailuetua,...
Perehdytys_haastattelu_tulokset_1200x630px-2
Johdatko sinä yrityksesi perehdytystoimintaa osana menestystarinaanne?
Tutkimme perehdytyksen nykytilaa ja moderneja muotoja kyselytutkimuksella. Tulokset nyt julkaistu
Vastuullisuuteen kuuluu avoimuus_InHuntBlogi_1200x630px_plain
Vastuullisuuteen kuuluu avoimuus, josta päätökset tekee hallitus
Avoin viestintä vastuullisuudesta on olennainen osa toimintaa. Vaikka vastuullisuudesta ei välttämättä tarvitse erikseen kertoa, tämä aika ja yhteiskunnallinen...
yhteistyö kättely ikoni

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

  Ota yhteyttä ja
  palaamme sinulle
  24h sisällä.

  InHunt Group on perustettu vuonna 2008  ja on nyt Suomen suurin suorahakutoimija. InHunt toimii jo kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.  Lisäksi InHunt Groupilla on oma kansainvälinen suorahakuverkosto – InHunt World, joka kattaa 29 maata ja kokoaa parhaat paikalliset toimijat yhteen. InHunt apunasi – ympäri maailman.

  Tilaa uutiskirje

  YHTEYSTIEDOT

  myynti@inhunt.fi

  Äyritie 12 C (Forte)
  01510 Vantaa