Edellisessä kirjoituksessa kirjoitin siitä, kuinka työnhakija voi olla CV:nsä uhri ja jäädä huonosti laaditun CV:n takia ilman kutsua työhaastatteluun. Se ei ole kuitenkaan ainoa asia, joka ratkaisee pääseekö eteenpäin hakuprosessissa vai ei. Muutama vuosi sitten tein tutkielman, jossa selvitettiin ne asiat, jotka ratkaisevat, valitaanko työnhakija työhaastatteluun. Tutkimuksessa keskityttiin tilanteeseen, kun työnhakija löytää itseään kiinnostavan työpaikkailmoituksen ja päättää lähteä sitä tavoittelemaan. Tutkimus ei siis käsitellyt ns. piilotyöpaikkojen löytämistä tai esim. suorahakuyritysten tekemiä toimeksiantoja.

Tehty tutkimus ei sinänsä tuonut esiin mitään maata mullistavaa ja oli mukava huomata, että omat hypoteesit menivät aika lailla yksi yhteen lopullisten tutkimustulosten kanssa. Mikä kuitenkin yllätti silloin ja yllättää edelleen harva se päivä on se, että miten pihalla työnhakijat on tai sitten heitä ei yksinkertaisesti kiinnosta. Sen kuvan väkisinkin saa kun vastailee päättömiin puheluihin tai lukee läpi mitä erilaisempia CV:tä ja työhakemuksia. Itse ainakin, jos lähtisin hakemaan työpaikkaa tai olisin aktiivisessa työnhaussa, pysähtyisin hetkeksi miettimään, että mitä kannattaisi tehdä ja miten tulisi toimia, jotta mahdollisuudet saada uusi työpaikka olisivat keskimääräistä paremmat.

Hyvää tässä kaikessa on kuitenkin se, että työnhakijalla on todellakin mahdollisuus vaikuttaa siihen, tuleeko valituksi työhaastatteluun. Kun paneutuu asiaan sen vaatimalla vakavuudella ja käyttää hieman aikaa työnhakuprosessiin, on iso mahdollisuus, että oma CV eksyy pinon päälle ja kutsu työhaastatteluun heltiää. Seuraavassa listaan niitä asioita, jotka työnhakijan olisi syytä ottaa huomioon, kun tavoittelee pääsyä työhaastatteluun. Lista perustuu sekä tehtyyn tutkimukseen, että omiin havaintoihini vuosien varrelta.

1. Oikeanlainen osaaminen + oikeat suhteet

Jos työnhakijalla on juuri oikeanlaista työpaikkailmoituksessa mainittua osaamista, on erittäin iso mahdollisuus, että hän tulee saamaan kutsun työhaastatteluun. Tämän lisäksi, jos työnhakijalla on joku oikea kontakti tai suhde, joka voi mainita pari positiivista sanaa hänen puolesta, on työhaastattelukutsu käytännössä 100 %:n varma. Valitettavasti suhteiden merkitystä tässä vaiheessa ei voi väheksyä. Rekrytoinnista vastuussa oleva henkilö tapaa ilman muuta mielellään sellaisia henkilöitä, joista tiedetään vähän enemmän, kuin vain se mitä CV kertoo.

2. Oikeanlainen osaaminen

Rekrytoijat etsivät usein CV:stä ja työhakemuksesta tiettyjä avainsanoja ts. työpaikkailmoituksessa listattuja asioita. Näitä asioita ovat mm. oikeanlainen koulutus, kokemus ja osaaminen. Mikäli työnhakijalta löytyy näitä oikeita työpaikkailmoituksessakin mainittuja asioita, on erittäin suuri todennäköisyys, että hän tulee saamaan kutsun työhaastatteluun.

3. Hyvä CV

Oikein laaditulla CV:llä on erittäin iso rooli työnhakemisessa. Oikein laadittuna se antaa etulyöntiaseman muihin hakijoihin nähden ja huonosti laadittuna se taas jättää parhaimmatkin ja kompetensseiltaan oikeammat henkilöt ilman kutsua työhaastatteluun. Hyvän CV:n tulisi vastata suoraan avoimesta tehtävästä kertovan työpaikkailmoituksen kriteereihin. Tämän lisäksi hyvän CV:n tulisi herättää lukijan mielenkiinto, luoda hyvä ensivaikutelma ja tuoda esiin hakijan tärkeimmät taidot selkeästi ja ytimekkäästi.

4. Kontaktoiminen puhelimella

Kontaktin ottaminen puhelimella on tärkeää. Se kuitenkin kannattaa tehdä myös ajatuksella. Todella paljon tulee soittoja, joissa kysytään sellaisia asioita, jotka jo työpaikkailmoitus on kertonut. Ohjeena voisi olla, että esitä 2 – 3 ennalta mietittyä kysymystä ja sellaista kysymystä, jotka eivät ole nousseet esiin työpaikkailmoituksessa tai ei helposti selviä esim. yrityksen nettisivuilta. Jos mahdollista, mieti myös kontaktoinnin ajankohtaa. Jos työpaikkailmoitus on ollut sunnuntain Hesarissa, ei välttämättä kannata soittaa heti maanantaina. Rekrytoinnista vastuussa olevat henkilöt yleensä hukkuvat yhteydenottoihin alkuviikosta ja näin kannattaa odottaa esim. loppuviikkoon ennen kuin ottaa kontaktin. Näin on isompi mahdollisuus jäädä ylipäätänsä mieleen.

5. Hyvä työhakemus

Työhakemuksen rooli työnhakemisessa on pienempi mitä yleisesti luullaan. Jos hakijoita on paljon liikkeellä, työhakemus tulee luetuksi käytännössä vasta silloin, kun CV on selvinnyt ensimmäisestä tai jopa toisesta karsintakierroksesta. Työhakemuksen roolia ei kuitenkaan pidä vähätellä ja sillä on oma tärkeä paikka hakuprosessissa. Työhakemuksen keskeinen rooli on myös toimia vastauksena työpaikkailmoitukseen sekä tukea CV:tä antamalla ns. lihaa sen luiden ympärille.

Edellä käytyjen asioiden lisäksi, vielä nämä olisi hyvä pitää mielessä: noudata annettuja ohjeita, pysy aikataulussa, lähetä CV ja hakemus tunnetussa tiedostomuodossa (esim. pdf) ja ennen kaikkea ole rehellinen itsellesi. Sadat muutkin saattavat hakea ko. työpaikkaa ja näin täytyy oikeasti osua työpaikkailmoitukseen, sekä tehdä vielä töitä sen eteen, jotta tulee valituksi työhaastatteluun.

Edit 11.3.2019: Koska tämä kirjoitus on jo vuosia vanha, mutta sitä edelleen käydään lukemassa, niin lisäisin sen, että tänä päivänä (eli vuonna 2019) myös hakijan online presenssillä on erittäin iso merkitys siinä, tuleeko hän valituksi työhaastatteluun vai ei. Ja jos jokin yksi kanava pitäisi tärkeydeltään nostaa esiin, on se tietysti LinkedIn. Täältä blogista löydät useita kirjoituksia ja videoita Linkediniin liittyen ja ne kaikki löytyy myös tältä sivulta kohdasta kategoriat ja sieltä Linkedin.

Kirjoittanut,

Teemu Ruuska