Olen paljon sivunnut kirjoituksissani itsensä brändäämistä, mutta en ole sen tarkemmin siihen pureutunut, että miksi tai mitkä sen hyödyt ovat. Oman brändin rakentamista on koko ajan tulossa yleisempää ja tuntuukin olevan aiheena erittäin pinnalla juuri nyt. Monet rakentavat sitä tietoisesti, kun taas toiset vähän vahingossakin. Fakta on kuitenkin se, että tänä päivänä jokaisella on oma henkilökohtainen brändinsä. Kysymys kuuluukin, että ottaako sen rakentamisen omiin käsiinsä vai antaako sen vain ajelehtia ilman sen suurempaa ohjaamista?

Kun henkilö lähtee tavalla tai toisella antamaan itsestään jonkun tietyn asian tai alan asiantuntijaa, voidaan katsoa, että hän rakentaa omaa brändiään. Tapoja tähän on monia joista yleisimmät ovat erilaisten profiilien luominen sosiaalisen median palveluihin sekä asioiden kuten mielenkiintoisten uutisten ja artikkelien jakaminen ja kommentoiminen niissä.

Edellä mainittua voidaan kuitenkin pitää vielä hyvin pintaraapaisuna ja ne ketkä ottavat asian enemmän tosissaan pitävät ja julkaisevat omia kirjoituksiaan tai videoitaan esim. yrityksien nettisivuilla, omissa blogeissa tai joissakin sosiaalisen median palveluista kuten LinkedInissä. Näiden lisäksi on syntynyt paljon sivustoja, joissa voi luoda helposti oman brändisivun kuten branded.me tai re.vu. Myös omat henkilökohtaiset etunimi.sukunimi.com nettisivut ovat yleistymässä kovaa vauhtia.

Mitä hyötyä on sitten oman brändin rakentamisesta? Seuraavassa nostan muutaman kohdan esiin sekä rekrytoinnin, että ihan yleisesti busineksen näkökulmasta.

Itsensä ja oman osaamisen esiintuominen. Esimerkiksi rekrytoitaessa uutta henkilöä, kandidaateista on monesti jopa runsauden pulaa ja massasta erottautuminen voi olla haastavaa. Jos on kuitenkin systemaattisesti rakentanut omaa brändiä, antaa itsestään osaavan ja ammattimaisen kuvan verkossa ja osuu vielä haettavaan profiiliin, on erittäin todennäköistä, että rekrytointiprosessi etenee mukavasti omalta kohdalta.

Luotettava kuva yritykselle. Yritykset mielellään ottavat kaiken tiedon vastaan kandidaateista yrittäessä tehdä päätöstä siitä kenet palkkaavat. Monesti puhutaan virherekrytoinnin minimoimisesta. Jos kandidaattien joukossa on henkilö, joka on leimaantunut jonkun alan asiantuntijaksi omilla tekemisillään ja antaa itsestään erittäin osaavan ja luotettavan kuvan, ovat nämä positiivisia asioita, kun lopullista päätöstä tehdään.

Lisää kauppaa. Kaikki organisaatiot myyvät jotain. Jos henkilö antaa itsestään osaavaa kuvaa esim. verkossa, voi omilla tekemisillä olla erittäin positiivinen vaikutus myös yrityksen tulokseen. Henkilö ja yritys, jossa hän toimii, mielletään moneksi yhdeksi ja samaksi. Näin jos asiakkaalla on monta vaihtoehtoa mistä valita, saattavat tämänlaiset tekijät nousta ratkaiseviksi. Joku voisi nostaa esiin sanat erottuvuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus.

Löydettävyys. Tämäkin loppuen lopuksi vaikuttaa viivan alle eli yrityksen tulokseen. On tutkittu, että nykypäivänä B2B -ostajan päätös perustuu isolta osin internetistä löydettyyn tietoon. Myös 75% B2B –ostajista käyttää nykyään sosiaalista mediaa ostopäätöstensä tukena. Mikäli henkilö on rakentanut aktiivisesti omaa brändiään tarkoittaa se myös sitä, että hänet ja hänen edustama yritys tulee helpommin löydetyksi ja näin ollaan taas lähempänä myönteistä ostopäätöstä.

Kiinnostavuus median silmissä. Tänä päivänä Google on toimittajien yksi tärkeimmistä työkaluista. Mikäli on leimaantunut omilla tekemisillään jonkun tietyn alan tai aiheen asiantuntijaksi, voi hyvinkin käydä niin, että joku päivä toimittaja soittelee ja kyselee kommentteja juttua varten. Tästä on hyötyä, koska se vahvistaa omaa brändiä, luo kiinnostavuutta sekä antaa positiivista kuvaa myös yrityksestä, jota henkilö mahdollisesti edustaa.

Uudet mahdollisuudet. Kun henkilö alkaa saamaan kiinnostusta osakseen ja on yhä tunnetumpi isomman joukon keskuudessa, alkaa myös eri tahojen kiinnostus herätä ja mielenkiintoisia yhteistyötarjouksia tippuu sieltä täältä. Suurin osa näistä on sellaisia johon voi hyvin nopeasti sanoa kohteliaasti ”ei kiitos”, mutta aina siellä voi olla seassa joku erittäin mielenkiintoinenkin. Ne voi olla ihan konkreettisia työtarjouksia, erilaisia yhteistyöehdotuksia tai vaikkapa kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin, joissa on mahdollista tavata, luoda kontakteja ja verkostoitua mielenkiintoisten henkilöiden kanssa.

Kirjoittanut,

Teemu Ruuska

http://fi.linkedin.com/in/teemuruuska/

http://teemuruuska.branded.me/

Kirjoittaja Teemu Ruuska tuli InHuntiin vuonna 2009 ja on siitä asti toiminut rekrytoinnin parissa. Tällä hetkellä Teemu toimii InHunt Groupin digijohtajana sekä on Hunting Heads Espanjan toimitusjohtaja. Hunting Heads yksi maailman johtavista suorahakuketjuista johon InHunt Group liittyi vuonna 2013.

Seuraa InHuntia LinkedInissä:

http://www.linkedin.com/company/inhunt-group-oy

Tykkää InHuntista Facebookissa:

https://www.facebook.com/InhuntGroup

Seuraa InHuntia Twitterissä:

https://twitter.com/InHuntGroup