Ne rekrytoijat, jotka ovat seuranneet maailman kehitystä, ymmärtävät uusien teknologioiden merkityksen sekä sosiaalisen median roolin rekrytoinneissa. Tämän lisäksi osa näistä rekrytoijista ymmärtää datan ja analytiikan tärkeyden ja pystyy niiden avulla tehostamaan oman yrityksen rekrytointiprosesseja huomattavasti, koska niiden avulla pystytään selkeästi havaita ongelmakohdat ja ennen kaikkea se, mitkä kanavat toimivat ja missä kohtaa menetetään liikaa hyviä ehdokkaita.

 

Seuraavassa listaan muutamia perusasioita ja avainlukuja, joita jokaisen yrityksen rekrytointiprosesseista vastaavan henkilön kuuluisi seurata:

 

Kävijät per ilmoitus

 

Asia, joka pitäisi lähes kaikkia rekrytoijia kiinnostaa on se, kuinka paljon työpaikkailmoituksia käydään katsomassa. Se on se ensimmäinen asia, johon kuuluisi katseet kohdistaa varsinkin silloin, kun hakemuksia ei tule riittävästi.

 

Mistä kanavista kävijät tulee

 

Hyvin usein näkee sitä, että rekrytointiprosesseista vastuussa olevilla henkilöillä ei ole juurikaan ymmärrystä siitä, toimiiko joku kanava vai ei. Ollaan tehty päätös kanavista, joihin ilmoitus laitetaan esille, mutta ei ole aidosti käsitystä, mikä niistä toimii ja mikä ei.

 

Sivulla vietetty aika

 

Kuinka kauan ilmoitusta käydään katsomassa, kertoo siitä, pysyykö kiinnostus yllä vai loppuuko se saman tien, kun hakija päätyy ko. sivulle. Tämä tieto voi auttaa varsinkin silloin, kun nähdään, että ns. hankinta toimii ja ilmoitusta käydään katsomassa tiuhaan, mutta syystä tai toisesta kiinnostus lopahtaa heti ja potentiaalinen hakija ei koskaan päädy hakemuksen jättövaiheeseen.

Syitä hakijan kiinnostuksen lopahtamiseen heti kättelyssä voi olla esimerkiksi se, että haun yhteydessä tehty kampanjointi esim. sosiaalisessa mediassa ei lopulta anna oikeaa kuvaa avoinna olevasta tehtävästä tai yrityksestä, lopullinen työpaikkailmoitus ei ole helposti luettavissa mobiililaitteella tai, että ilmoitus onkin liian pitkä tai kirjoitettu esim. englannin kielellä. Jos haetaan suomalaisia ja suomea puhuvia henkilöitä, saadaan suomen kielellä kirjoitetulla työpaikkailmoituksella aina enemmän hakemuksia.

 

Hakemusten konversio

 

Kuinka moni esim. 100 kävijästä jättää hakemuksen? Tämä on ehkä se kaikkein tärkein lukema yhdessä kävijöiden kanssa. Silloin kun tämä lukema on todella alhainen, voi se kieliä esimerkiksi siitä, että hakemuksen jättämisessä on jotain pielessä tai, että esitetty vaatimuslista työpaikkailmoituksessa on aivan liian kova. Ja toki, edellisessä kohdassa mainitut asiat vaikuttavat myös tähän lukemaan.

Paljon näkee edelleen kilometrin mittaisia hakemuslomakkeita, joissa vielä hakemuksen jättäminen on tehty käytännössä mahdottomaksi mobiililaitteella. Toinen jota näkee paljon on se, että yritys on päättänyt yhdistaa parin – kolmen eri roolin vastuut ja vaatimukset yhteen ja samaan positioon, jolloin ei juuri kukaan päädy lopulta hakemaan tehtävää.

 

Kirjoittanut,

Teemu Ruuska

http://fi.linkedin.com/in/teemuruuska/

Kirjoittaja Teemu Ruuska tuli InHuntiin vuonna 2009 ja on siitä asti toiminut rekrytoinnin parissa. Teemu on asunut Madridissa, Espanjassa vuodesta 2014 ja vastaa tällä hetkellä InHuntin kansainvälisestä suorahakuverkostosta InHunt Worldistä. Viime vuodet Teemu on keskittynyt digitalisaatioon ja ennen kaikkea digitaaliseen transformaatioon rekrytointi- ja suorahakualalla.