Hallituksen jäsenten laaja-alaista osaamista ei ehkä hyödynnetä yrityksissä siinä määrin kuin se olisi käytännössä mahdollista. Operatiivinen johto saattaa nähdä hallituksen sitkeästi vain perinteisessä roolissaan, valvojana ja toimitusjohtajan nimittäjänä eikä ehkä niinkään aktiivisena johdon sparraajana ja tulevaisuuden suuntaviivojen näkijänä.

Blogisarjamme aluksi tutustumme Anu Nissiseen*, hallitustyön ammattilaiseen, jolle on kertynyt vankkaa osaamista ja kokemusta useista erilaisista yhtiöistä ja hallituksista mm. DNA:lta, Siilistä, Viestilehdistä, Suomen Messuilta, Rantalaiselta ja aiemmin myös F-Securelta ja Keskolta.

Kuvassa vasemmalta Anu Nissinen ja Tarja Ilvonen / InHunt Group

Hallitustyössä on ihan omanlaisensa mielenkiinto ja kierre, kun yhtiöitä on useita ja niitä pääsee eittämättä vertailemaan. Hyvä ammattilainen voi myös sopivassa määrin hyödyntää kertyvää osaamistaan useissa ja uusissa hallituksissaan.

Strategiatyöskentelyssä on mahdollista hyödyntää
hallitusjäsenten osaamista syvemminkin

Hallituksessa on tyypillisesti monenlaista ja syvällistä osaamista. Sen hyödyntämistä voisi pohtia käytettäväksi myös perinteisen kokoustyön ulkopuolella. Anu Nissinen kertoo, että näin on toimittu Siilissä, jossa hallituksen jäsenet ovat toimineet kehityshankkeiden sparraajina. ”Tämä on järkevää ja mahdollista, kun hallituksen jäsenen osaamisprofiili sopii hankkeeseen, ja pelisäännöt on sovittu operatiivisen johdon ja hallituksen välillä”, Anu kertoo.

Siilissä hallituksen jäsenet tietävät jo ennen valintaansa, että heidän toivotaan osallistuvan tarpeen mukaan osaamiseensa sopiviin hankkeisiin. Näitä hankkeita ei ole käynnissä jatkuvasti, vaan aina tilanteen mukaan. ”Hallituksen jäsenen rooli on sparrata johtoa ja tuoda laajempaa näkemystä asiaan erillisissä tapaamisessa, luottamuksen ja avoimen keskustelun hengessä”, Anu kuvailee. Operatiivisen johdon ja hallituksen vastuut ja governance ylipäätänsä eivät kuitenkaan muutu.

Tämä edustaa erinomaisella tavalla uutta ajattelua monimuotoisemmasta hallitustyöstä ja hallituksen osaamisen hyödyntämisestä.  

*Anu Nissinen on hallitusammattilainen, joka toimii tällä hetkellä DNA:n Siili Solutionsin, Viestilehtien, Suomen Messujen, Rantalaisen ja Suomen Elokuvasäätiön hallituksissa. Anu on myös Executive Coach. Ennen nykytehtäviään Anu toimi pitkään Sanomalla eri johtotehtävissä, viimeksi Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajana.

Kirjoittanut,

Tarja Ilvonen

Senior Headhunter

InHunt Group