Onko yrityksen tavoitteena saavuttaa kasvua, kenties jotain suurta ja suurenmoista? Vai onko tulevaisuudenkuva enemmänkin nykyisten asemien säilyttäminen? Niin tai näin, rasti ei ole helppo ja sinne pääsyssä yrityksen hallituksella on merkittävä rooli.

Hallituksen jäsenten toimintatyyliä voi arvioida monilla tavoilla: yksi on Matti Laineman (kirjassaan Strateginen hallitus) toimintatyyleihin perustuva jako. Hallituksen jäsen voi olla muutosjohtaja tai kyseenalaistaja, mutta toisaalta hän voi myös rakentaa konsensusta tai ottaa neuvonantajan roolin. Löytyykö hallituksestasi yrityksen tilanteeseen nähden oikeita henkilöitä? Jos et ole varma, millaisella tavalla toimivasta hallituksen jäsenestä olisi nyt eniten hyötyä?

Jos parhaaseen tulokseen pääseminen vielä vaatisi ulkopuolisen ja riippumattoman hallituksen jäsenen, mikä näistä olisi valintasi? Useissa tapauksissa on huutava tarve osaavalle kyseenalaistajalle, jopa muutosjohtajalle, joka myös antaa hyviä neuvoja ja varmistaa että hallituksella on vahva yhteinen visio tulevaisuudesta. Mistä siis löytyisi henkilö, jossa yhdistyy kaikki sopivalla tavalla?

Jorma Eloranta ammensikirjassaan Hallitus johdon tukena pitkältä hallitusuraltaan tärkeimpiä asioita, jotka hallituksessa työskennellessä on syytä tietää ja osata. Tärkein strateginen päätös hallituksessa on ratkaista, missä liiketoiminnoissa yritys toimii ja missä ei. Tämä päätös ei saa perustua menneisyyden talouslukuihin, vaan hallituksella tulee olla kyvykkyyttä nähdä tulevaisuuteen ja luoda yhteinen vahva ja innostunut näkemys suunnasta.

Hallituksen työ on valintoja ja päätöksiä. Muista, että myös päättämättä jättäminen on päätös.  Sekin on päätös, millaista osaamista hallitukseen tarvitaan, toimintatyylien ohella. Olisiko nyt juuri tärkeintä vahvistaa hallituksen digiosaamista, vai kenties kansainvälistymiseen liittyvää tietotaitoa? Jos vastaus on ”molempia”, voi olla, että se vahva ja innostunut näkemys suunnasta ei ole vielä kirkas. Myös tavoite nykyisten asemien pitämiseksi vaatii jatkuvaa muutosta, koska yritys ei voi pysyä paikallaan, kun koko muu maailma muuttuu.

Joskus hallituksen seuraamat mittarit näyttävät hyviltä liian pitkään: ovatko mittarit vanhentuneet, ehkä uudet signaalit löytyvätkin aivan uusilla mittaamisen tai raportoinnin tavoilla? Mistä tiedät, mitä et tiedä?

Hallitustyöllä voi olla valtava merkitys yrityksen menestykselle ja siihen kannattaa suhtautua vakavasti. Osaaminen on hallituksen työn keskiössä, parhaimmillaan yhdistettynä uteliaisuuteen. Hallituksen näkemys suunnasta vaatii yhteistä innostusta ja katseen kääntämistä yrityksestä ulospäin: missä ovat ne suunnat ja tulevaisuuden tuulet, jotka kääntävät tämän yrityksen kohti parasta mahdollista suuntaa. Sitten vielä pitää päättää, halutaanko olla muutoksen tekijä vai seurata muita. Molemmat vaihtoehdot voivat olla perustellusti parhaita yritykselle.

Kirjoittanut,

Tarja Ilvonen