HS 19.10.2019 selvitti jälleen naisten pientä osuutta listattujen yritysten hallituksissa. Osuus on toki nousussa, mutta ei vauhti päätä huimaa. Tätä menoa tasajakoasema saavutetaan v. 2037. Sitä odotellessa asiaa voi edelleen vatuloida lisää, tai sitten todeta vain että koko kysymyksenasettelu on aikansa elänyt?

HS 19.10.2019 Talous https://www.hs.fi/talous/art-2000006278277.html

Pörssi- ja muissa listatuissa yhtiöissä tarkasteltava kohderyhmä on niin pieni, ettei sitä tutkimalla juurikaan saa aikaan järkeviä argumentteja asian kannalta. Mielenkiintoista kuitenkin on se, että henkilöt, joilla on määrällisesti eniten hallituspaikkoja, ovat juurikin naisia. Eli ne naiset, jotka ovat hallitustyöhön päässeet kiinni ovat haluttua kohderyhmää. Tätä kyllä kannattaa jo hieman avatakin lisää?

Ihan selvää on, että useiden yritysten hallinnossa paine naisten rekrytointiin hallituksiin ja muutoinkin ylimpään johtoon on ihan ääneen lausuttu tosiasia. Jo imagosyistäkin halutaan tasapainoa johdon sukupuolijakaumaan.

Kääntäen, on myös todennettu tosiasia, ettei nykyinen epätasapaino tuota mm. parasta liiketoiminnallista lopputulosta. Kyllä naisten vahvempi mukanaolo olisi suotavaa.

Asetelmasta johtuen myöskin Customer Advocates on Board -hallitustyötutkimuksessa*) naisten osuus vastaajissa oli alhainen, noudatellen luontevasti samaa jakaumaa kuin hallitustyössäkin; vastaajista naisia oli neljännes. Naisten ja miesten välillä ei kuitenkaan nähty mitään merkittäviä eroja vastauksissa, emmekä toki niitä odottaneetkaan sillä eihän sukupuoli määritä työn tekemisen sisältöä, vaan osaaminen ja kokemustausta.

Mies-nais -asetelma on joskus parasta henkilöä etsittäessä jopa kummallinen: mitäs jos kuitenkin etsittäisiin ihan vain sitä parasta? On hienoa, että painetta naisten mukaan saamiseen on ja sitä myös tuetaan odotuksilla, mutta syynä naisten vähyyteen (ja huom! myös aina niiden samojen naisten valintaan?) voi olla myös se, että pätevää naista hallitukseen voi olla vaikea löytää?

InHunt Groupin hallituspoolista henkilöä hallitukseen haettaessa pääfokus on oikeanlaisen osaamisen ja kokemustaustan löytämisessä. Seuraavana kriteerinä usein kuulee toiveen neutraliteetista – että henkilö mielellään ei olisi entuudestaan kenenkään tuttu. Valittava henkilö voi olla hyvinkin jo nimekäs tai tunnettu, mutta kaverisuhteet luovat epätoivottavaa painolastia tehokkaaseen ja laadukkaaseen hallitustyöhön.

Suuri hyöty tulee myös siitä, että henkilöhaun ammattilaiset varmistavat halutun osaamisen ja kokemustaustan lisäksi myös henkilön ns. hallitustyökyvykkyyden; silloin hallitus voi jatkaa työtään vaihtovuoron jälkeen tehokkaasti ja hallitusti.

Mistä siis niitä haluttuja erittäin päteviä hallitustyötä tekeviä ja siihen erinomaisesti kykeneviä naisia oikein löytyy – ja lisäksi löytyy nopeasti ja kustannustehokkaasti?

Niitä löytyy InHunt Groupin hallituspoolista! Ja niitä löytyy runsaasti. Niin, ja löytyy myös miehiä – kaiken kaikkiaan parhaita osaajia juuri tarpeeseen.

Ota yhteyttä ja ratkaistaan yhdessä tämäkin haaste. Myös yrityksen maine kiittää!

*) Customer Advocates on Board -kyselyssä on tutkittu vuosina 2015, 2017 ja 2019 asiakasymmärryksen hyödyntämistä hallitustyössä. Tulokset on saatavilla nyt.

Kirjoittanut,

Tarja Ilvonen

Johtaja Board Competencies, Senior Headhunter

InHunt Group