Hallitustyö kaipaa tuuletusta. Hallitustyön Uusi Musta – sarjan haastattelussa hallitustyön ammattilaiset Leena Niemistö ja Pia Rautakorpi toivovat hallitustushuoneisiin raikasta läpivetoa, joka voisi nostaa hallituksen kyvykkyyden luoda arvoa aivan uudelle tasolle. Hallituksen tehtävä ei ole valvoa sivussa, kun maailma ja asiakkaat muuttuvat. Hallituksen rooli on olla aktiivinen strateginen uudistaja.

Nuijahallitus on historiaa

Yrityksen omistusrakenne ja elinkaari vaikuttavat vahvasti hallitustyöhön ja hallituksen rooliin. Leena ja Pia toivovat kaikissa yrityksissä aktiivisempaa hallituksen kompetenssin hyödyntämistä.

Hallitukselle kannattaa jättää työstettäväksi muutakin kuin päätöksenteko nuijahallituksen tapaan”, Leena sanoo ja jatkaa: ”Parhaimmillaan hallitusta hyödynnetään jo varhaisessa vaiheessa strategiaprosessia, jolloin strategia kypsyy aidossa vuorovaikutuksessa niin johtoryhmän, hallituksen kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Tämän lisäksi strategian toimivuutta tulee arvioida säännöllisesti nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Kuvassa vasemmalta Tarja Ilvonen, Leena Niemistö ja Pia Rautakorpi

Hallituksen jäsenillä on kompetenssia ja näkymää asioihin, jotka eivät yrityksen johtamisen arjessa näyttäydy operatiiviselle johdolle samanlaisina. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän avoin ja aktiivinen yhteistyö vaatii luottamusta ja arvostusta kaikilta osapuolilta.

Hyvän hallitustyön reseptiin kuuluvat kompetenssi, kriittisyys, kuuntelu ja kunnioitus. Hallituksen pitää olla tietoinen omasta roolistaan yrityksen kulttuurin ja pelisääntöjen luomisessa”, Pia sanoo.

Jokaisessa yrityksessä kannattaisi säännöllisesti keskustelulla hallituksen roolista ja hallitustyölle asetetuista tavoitteista sekä omistajien että operatiivisen johdon kanssa”, jatkaa Pia.

Startup-oppeja myös hallitustyöhön

Voisiko elinkaaressaan pidemmällä olevat yritykset ottaa oppia startupien ketteryydestä myös hallitustyössä?

Leena ja Pia ovat molemmat sijoittajina NoNoNo:ssa. NoNoNo on radikaali verkkopalvelu, joka auttaa yrityksiä tekemään markkinointia yhdessä omien asiakkaidensa kanssa. Radikaaliksi NoNoNon konseptin tekee brutaalin rehellinen avoimuus, jossa yritykset kutsuvat asiakkaansa antamaan palautetta ja reklamaatioita julkisesti. Pöytä putsataan avoimuudella ja NoNoNon palvelua käyttävät yritykset rakentavat tulevaisuuden kilpailuetua ja kassavirtaa yhdessä vaativimpien asiakkaidensa kanssa.

Sama brutaalin rehellinen ja avoin kulttuuri, joka on NoNoNo:n liiketoimintakonseptissa, näkyy myös yrityksen hallitustyössä ja omistajadialogissa”, kertoo Pia, joka on ollut NoNoNo:n hallituksessa pari vuotta.

Leena ja Pia tunnistavat yrityksen elinkaaren ja omistusrakenteen vaikutuksen hallituksen työskentelyyn. Parhaimmillaan kaikissa yrityksissä voitaisiin kuitenkin hyötyä siitä, että hallitus pystyisi ketterästi tukemaan johtoa strategisesti operatiivisessa johtamisessa.

Ketteryyttä vaaditaan strategiaa ohjaavien skenaarioiden suhteen jokaiselta yritykseltä ja hallitukselta”, Pia muistuttaa ja Leena jatkaa:”Hallituksen ja johtoryhmän keskinäinen luottamus, avoimuus asioiden valmistelussa ja vilpittömässä sparrauksessa ovat elintärkeitä strategisten asioiden käsittelemiseksi hallituksessa.”

Rohkeus uudistaa ja raikastaa hallitustyöskentelyä lähtee rehellisestä kysymyksestä, mitä arvoa hallitustyöskentely yritykselle tuo ja mitä se voisi parhaimmillaan tuottaa. 

Tarja Ilvonen

Toimitusjohtaja

InHunt Boards Oy